Resultaten van de jaarlijkse kwaliteitsmeting in woonzorgcentra

Resultaten van de jaarlijkse kwaliteitsmeting in woonzorgcentra

Resultaten van de jaarlijkse kwaliteitsmeting in woonzorgcentra

zorgindicatoren

Elk jaar worden in de Vlaamse woonzorgcentra verschillende indicatoren gemeten. Ze geven inzicht in de zorgkwaliteit die de voorzieningen bieden. Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) brengt de registraties van alle Vlaamse woonzorgcentra samen in een lijvig rapport. We zetten de belangrijkste resultaten van 2021 op een rijtje.

Indicatoren?

Om een oordeel te kunnen geven over de kwaliteit van zorg is informatie nodig. En om informatie te verkrijgen moeten gegevens verzameld worden. De gegevens worden verkregen door een aantal indicatoren op vaste tijdstippen te meten. Zo kan bekeken worden of er al een goede kwaliteit van zorg geboden wordt, of er eventueel verbetering mogelijk is

Evoluties in kaart

De zorgindicatoren worden al sinds 2016 geregistreerd. Ondertussen zijn er dus al heel wat gegevens beschikbaar die met elkaar vergeleken kunnen worden.

Bij verschillende indicatoren in 2021 zien we geen grote veranderingen ten opzichte van de voorbije jaren. Dat is bijvoorbeeld zo als het gaat over doorligwonden, onbedoeld gewichtsverlies of medicijnincidenten. Bij een aantal indicatoren zie wel een stijging of daling.

Wat de fysieke fixatie betreft gaat het om een daling, gemiddeld met zo’n 1,16% per jaar in het geval van fixatie overdag in de periode 2016-2021. In geval van fixatie ’s nachts gaat het om een daling van 1% tot 2,7% per jaar. Maar nog steeds ondergaan respectievelijk 17,3% en 34,4% van de bewoners fysieke fixatie overdag of ’s nachts.

Het aantal valincidenten neemt dan weer elk jaar licht toe, met zo’n 0,35%. In 2021 had 13,3% van alle bewoners één of meer valincidenten tijdens een periode van één maand.

Verder heeft 58,9% van alle bewoners een plan voor zorg rond het levenseinde. Dit cijfer nam de voorbije jaren wel toe, maar blijft laag. Zeker als je weet dat het woonzorgcentrum meestal de laatste plek is waar de bewoner naartoe verhuist. 80,7% van de bewoners overlijdt in het woonzorgcentrum, ook dit is een lichte stijging ten opzichte van de voorbije jaren.

Meer informatie

Het volledige sectorrapport met alle cijfers en analyses kan je digitaal inkijken via de website zorgkwaliteit.be.

© foto: Sien Verstraeten