Ombudsman Pensioenen: “4 op 5 gepensioneerden mist informatie over pensioen”

Ombudsman Pensioenen: “4 op 5 gepensioneerden mist informatie over pensioen”

Ombudsman Pensioenen: “4 op 5 gepensioneerden mist informatie over pensioen”

pensioen

Bijna vier op de vijf gepensioneerden wordt niet ingelicht als er nieuwe info beschikbaar is in Mypension, het online platform voor je pensioenopvolging. Wie bij de pensioenaanvraag koos om briefwisseling per post te ontvangen, krijgt wel de meest cruciale documenten in de brievenbus, maar krijgt géén verwittiging over wijzigingen. De Ombudsman Pensioenen roept de overheid op om mensen beter te informeren en te ondersteunen.

Mypension als online alternatief

De laatste jaren ontvangen mensen steeds minder post van de pensioendiensten en worden nieuwe documenten in plaats daarvan in Mypension geplaatst. Dat is een online instrument waarmee de Federale Pensioendienst en de Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RZVZ) werken voor de administratie van je pensioen.

Je kan er onder andere je fiscale pensioenfiche vinden, al wordt die ook automatisch bezorgd aan de FOD Financiën ter voorbereiding van de belastingsaangifte. Maar ook wijzigingen in je pensioenbedrag zijn daar gedocumenteerd.

Verschillende voordelen

Werken met Mypension heeft zeker voordelen. De communicatie is sneller dan wanneer je iets via de post verstuurt en je kan snel documenten inzien. Het systeem bespaart bovendien papier. De online werking zorgt er ook voor dat meer en meer zaken automatisch berekend worden, wat volgens de Ombudsman Pensioenen zorgt voor minder fouten in de pensioenberekening. Tot slot verloopt alles ook veilig: het systeem hanteert een beveiligde aanmeldingsprocedure.

Mypension weinig gebruikt

Toch wordt Mypension om verschillende reden niet zo vaak gebruikt, net zoals andere digitale overheidsdiensten. Slechts de helft van de Belgen zou volgens Statbeld de digitale diensten van de overheid gebruiken. 8% heeft geen internet thuis en 16% geeft aan over onvoldoende digitale vaardigheden te beschikken. Gemiddeld genomen zijn gepensioneerden ook minder vertrouwd met digitale technologieën. De angst voor phishing of andere risico’s om opgelicht te worden speelt eveneens een rol. En in het geval van Mypension, zou het instrument bovendien te weinig bekend zijn.

Addertje onder het gras

Wie met pensioen gaat, krijgt een persoonlijke vragenlijst toegestuurd waarin ook je e-mailadres wordt opgevraagd. Als je je e-mailadres invult, ga je ermee akkoord dat alle communicatie digitaal verloopt. Maar zelfs wie dat niet doet en ervoor kiest om documentatie via post te krijgen, kan voor veel informatie eigenlijk enkel op het Mypension-platform terecht.

De betrokken diensten beschikken slechts over 22% van de e-mailadressen van gepensioneerden. Daardoor kunnen enkel die personen via e-mail worden verwittigd wanneer er nieuwe informatie op hen wacht in het systeem. Andere gepensioneerden krijgen geen melding van nieuwe informatie.

Aanbevelingen Ombudsman

De Ombudsman Pensioenen schuift verschillende maatregelen naar voren om dit probleem te verhelpen. Zo pleit hij ervoor dat de overheid hulp voorziet bij het gebruik van Mypension, bijvoorbeeld in OCMW’s of bibliotheken. De Ombudsman dringt er verder nog op aan om gepensioneerden opnieuw te vragen naar hun e-mailadres, zodat er in de toekomst toch meer mensen via e-mail verwittigingen kunnen krijgen. En ook de piste van een volmachtsysteem ziet hij graag verder onderzocht.

Vlaamse Ouderenraad eist dat niemand uitgesloten wordt

De Vlaamse Ouderenraad sluit zich aan bij het pleidooi van de Ombudsman Pensioenen om middelen te voorzien en in ondersteuning te investeren opdat iedereen die dat wil toegang heeft tot internet en gebruik kan maken van digitale (overheids)diensten. Daarnaast blijft het essentieel om de dienstverlening langs verschillende (ook niet-digitale, persoonlijke) kanalen aan te bieden, zodat niemand gedwongen wordt om digitaal te participeren. Personen zonder toegang, ondersteunend netwerk of digitale vaardigheden worden op die manier niet uitgesloten. Die elementen benoemen we ook in ons advies rond digitale inclusie van Ouderen.