Bijna 1 op 8 Belgische ouderen kampt met eenzaamheidsgevoelens

Bijna 1 op 8 Belgische ouderen kampt met eenzaamheidsgevoelens

Bijna 1 op 8 Belgische ouderen kampt met eenzaamheidsgevoelens

eenzaamheid

In de laatste drie maanden van 2021 gaf 6 op 10 landgenoten tussen 65 en 74 jaar aan zich zelden tot nooit eenzaam te voelen. Toch geeft bijna 1 op 8 Belgische ouderen in die leeftijdscategorie aan zich altijd of meestal eenzaam te voelen. Dat blijkt uit de driemaandelijkse enquête over persoonlijk welbevinden en levensomstandigheden van Statbel.

Bijna 1 op 8 is altijd of meestal eenzaam

60% van de bevraagde ouderen tussen 65 en 74 jaar voelt zich zelden of nooit eenzaam. 12,1% voelde zich in de laatste drie maanden van 2021 dan weer altijd of meestal eenzaam. In vergelijking met het derde kwart van 2021 is dat 3,5% meer.

Eenzaamheidsgevoelens gelinkt aan mate van gelukkig zijn

8,3% van alle respondenten verklaarde in de vier weken voorafgaand aan de bevraging zich altijd of meestal eenzaam te voelen. Voor bijna 2 op 3 Belgen (63%) was dat zelden tot nooit het geval. Dat hangt volgens de onderzoekers nauw samen met hoe gelukkig mensen zich voelen. 2 op 3 Belgen geeft in de laatste drie maanden van 2021 aan altijd of meestal gelukkig te zijn. Voor 7,6% van hen is dat zelden of nooit het geval.

Geen uitspraken over de oudste ouderen

Deze bevraging van Statbel wordt onder meer op vraag van Eurostat uitgevoerd, om zo het maatschappelijk herstel na de coronapandemie te registreren. Er namen 5.000 Belgen tussen 16 en 74 jaar aan deel. Hierdoor kunnen er dus helaas geen uitspraken worden gedaan over 75-plussers.

7 acties in de strijd tegen eenzaamheid

In 2021 formuleerde de Vlaamse Ouderenraad een advies als reactie op het Vlaams Eenzaamheidsplan 2021-2024. In dat advies schoven we 7 strijdpunten naar voren die de beleidsmakers moeten uitvoeren opdat hun plan kan slagen. Je kan de acties en het volledige advies terugvinden op onze website.