Iedereen Verdient Vakantie biedt oplossing voor 16% ouderen in vakantiearmoede

Iedereen Verdient Vakantie biedt oplossing voor 16% ouderen in vakantiearmoede

Iedereen Verdient Vakantie biedt oplossing voor 16% ouderen in vakantiearmoede

iedereen verdient vakantie

Vorig jaar leefde 16% van de Vlaamse ouderen in een huishouden dat in vakantiearmoede verkeert. Om financiële redenen kunnen ze zich geen week vakantie veroorloven. De Vlaamse Ouderenraad zet daarom graag ‘Iedereen Verdient Vakantie’ in de kijker. Dit netwerk van Toerisme Vlaanderen helpt drempels weg te werken, zodat vakantie voor velen opnieuw een mogelijkheid wordt. Zowel voor vakantiegangers met een handicap of met bijzondere noden, als voor wie over een beperkt budget beschikt.

13% van de Vlamingen leeft in vakantiearmoede

De EU-SILC-enquête wijst uit dat in totaal 13% van de bevolking in het Vlaamse Gewest in een huishouden leeft dat aangeeft dat het zich om financiële redenen geen week vakantie buitenshuis kan veroorloven. Bij ouderen gaat het om 16%.

Diverse risicogroepen

Bij een aantal groepen ligt het aandeel dat zich geen week vakantie kan veroorloven hoger dan gemiddeld. De hoogste aandelen waren in 2021 te vinden bij werklozen (35%), huurders (34%) en personen in eenoudergezinnen (31%). Ook wie kortgeschoold (27%) of alleenstaand (25%) is, heeft een hoger risico op vakantiearmoede.

Iedereen Verdient Vakantie

Zo’n 600-tal toeristische partners willen iedereen de kans geven om van vakantie te kunnen genieten. Ze sloten zich daarom aan bij het netwerk ‘Iedereen Verdient Vakantie’. Het gaat om diverse partners, gaande van de grotere vakantieparken tot kleine bed & breakfasts. Bij elk van deze vakantiemogelijkheden is er een financiële korting voor mensen die daarvoor in aanmerking komen. Zij kunnen er bovendien ook worden geholpen met de praktische en logistieke organisatie van hun vakantie.

Steeds meer maken gebruik van sociaal tarief

Tussen 1 januari en 31 mei telde het netwerk 20% meer boekingen dan in 2019. Het is een goede zaak dat meer mensen de weg vinden naar ‘Iedereen Verdient Vakantie’, maar dit geeft ook aan dat meer mensen het financieel moeilijker krijgen. En dan is vakantie een uitgavepost waarop er wordt bezuinigd. Nochtans mag het belang van vakantie niet worden onderschat. Het kan een echte hefboom zijn in iemands leven. Je verruimt je sociale contacten, verrijkt je leven met nieuwe ervaringen en kan zo je batterijen opnieuw opladen.

Extra middelen

Tijdens de coronapandemie werd het duidelijk hoe groot onze nood aan vakantie kan zijn. Met als gevolg dat de Vlaamse regering 28,5 miljoen euro uittrok om het sociaal toerisme te versterken. Hierdoor kan de korting op een vakantieverblijf oplopen tot wel tot 65%. Er werd ook een fonds Vakantie Voor Iedereen gelanceerd. Dat fonds helpt mensen voor wie het sociaal tarief nog te hoog is.  

Meer informatie over vakantiearmoede

Kom meer te weten over Vlamingen in vakantiearmoede op de website van Statistiek Vlaanderen.

Meer informatie over Iedereen Verdient Vakantie