Ondanks corona en inflatie blijven verenigingen veerkrachtig

Ondanks corona en inflatie blijven verenigingen veerkrachtig

Ondanks corona en inflatie blijven verenigingen veerkrachtig

Verenigingen

© Lien Arits

De afgelopen jaren is de slagkracht van de verenigingen in België zwaar op de proef gesteld. Na de zware impact van de coronacrisis, worden ze nu geconfronteerd met inflatie en stijgende energieprijzen. De verenigingsbarometer van de Koning Boudewijnstichting geeft aan dat de financiële basis van verenigingen verzwakt en dat hun toekomstperspectieven worden aangetast. Toch getuigen de meeste verenigingen wel van een sterke veerkracht, onder meer dankzij subsidies en het enthousiasme van trouwe vrijwilligers.

Verminderde financiële slagkracht

In 2018 stelde maar 19% van de verenigingen een verslechtering van haar financiële situatie vast. Door de coronacrisis steeg dat percentage naar 49% in 2020 en door de prijsstijgingen en de onzekere context door de inflatie ziet ook in 2022 40% van de verenigingen haar financiële basis verzwakken. 48% verwacht dat de financiële situatie nog zal verslechteren.

Putten uit financiële reserves

Om het hoofd te bieden aan deze onvoorziene gebeurtenissen, zien steeds meer verenigingen zich genoodzaakt een beroep te doen op hun financiële reserves. Dat was in 2022 het geval voor 39% van de verenigingen. Als we naar de grootte van de verenigingen kijken, stellen we vast dat bijna de helft van de kleine verenigingen al uit haar reserves heeft moeten putten, tegenover 2 op de 10 van de zeer grote verenigingen. Voor 10% van de verenigingen waren de financiële moeilijkheden zo groot dat ze hun betalingsverplichtingen niet konden naleven.

Noodzakelijke diversificatie

Globaal genomen kan 73% van de verenigingen rekenen op inkomsten afkomstig uit giften. Die giften vertegenwoordigen 25% van hun inkomsten. 40% van de verenigingen wordt echter geconfronteerd met een daling van giften van particulieren en denkt dat die trend zich in 2023 zal voortzetten. Daarom hebben de organisaties hun inkomstenbronnen sinds de coronapandemie gediversifieerd. Zo zijn de inkomsten uit de bijdragen van hun leden, uit commerciële verkoop en uit vaste overheidssteun verhoogd.

Stabiliteit dankzij subsidies

De veerkracht van onze verenigingen is in grote mate te danken aan de steun van de overheid. 74% van de verenigingen ontving in 2022 subsidies. Die verschaffen hen een relatief stabiele financiële basis. De subsidies vertegenwoordigen 58% van de middelen van de verenigingen die er een beroep op doen. Van de verenigingen die hun vaste subsidies hebben zien dalen, ziet 41% dat als een gevolg van de inflatie.

Vrijwilligers als steunpilaar

Vrijwilligers blijven een waardevolle hulp om de dagelijkse werking te vitaliseren en sociale banden te creëren. De coronapandemie laat op dat vlak nog steeds sporen na. 30% van de verenigingen stelt vast dat de vrijwilligers die actief zijn in hun structuur nog steeds minder talrijk zijn dan voor de pandemie. Er is een daling van 32% vergeleken met de periode vóór COVID-19. Toch is er sprake van een licht optimisme. 27% van de verenigingen denkt dat het aantal vrijwilligers zal toenemen in 2023.

Meer resultaten?

De Barometer van de verenigingen is een studie die periodiek uitgevoerd wordt op vraag van de Koning Boudewijnstichting (KBS). Ben je benieuwd naar alle cijfers? Surf dan naar de website van de KBS.