1 op 5 van de ouderen loopt risico op armoede

1 op 5 van de ouderen loopt risico op armoede

1 op 5 van de ouderen loopt risico op armoede

armoede ouderen

© Pexels

1 op 5 ouderen in België loopt het risico om in armoede of sociale uitsluiting te leven. Bij Belgen van 75 jaar of ouder gaat het zelfs om 1 op 4 personen. Dat blijkt uit de armoedecijfers voor 2022 die Statbel, het Belgische statistiekbureau, gepubliceerd heeft op basis van de enquête naar de inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC).

Toegenomen risico

De resultaten van de EU-SILC-enquête tonen aan dat het percentage Belgische 65-plussers dat het risico loopt om in armoede of sociale uitsluiting te leven, gestegen is van 17% naar 20%. Bij de 75-plussers gaat het om een toename van 21,4% naar 25,1%. Voor de totale bevolking loopt 18,7% het risico op armoede, dat gaat dus in totaal over 2.144.000 landgenoten. 

Te laag inkomen

17,9% van de Belgische 65-plussers woont in een huishouden waarvan het totale beschikbare inkomen lager ligt dan de armoededrempel. In 2021 ging het nog om 14,8% van de ouderen. Voor een alleenstaande bedraagt de armoedegrens 1.366 euro per maand. De drempel voor een huishouden met twee volwassenen ligt op 2049 euro.

Bij 75-plussers ligt het percentage hoger. Voor hen is er een stijging op te tekenen van 19,2% in 2021 naar 23,1% in 2022. 

Eindjes aan elkaar knopen

Waar 16,9% van de Belgen het gevoel heeft dat het moeilijk of zelfs zeer moeilijk is om de eindjes aan elkaar te knopen, geldt dit iets minder voor de ouderen. Bij de 65-plussers heeft 14,5% het moeilijk, bij de 75-plussers 14,8%.

Te hoge huisvestingskosten

De enquête vroeg ook welke huishoudens huisvestingskosten hadden die meer dan 40% van het beschikbaar inkomen bedroegen. Het gaat dan om de afbetaling voor de lening voor een woning, de huur, de onroerende voorheffing, het onderhoud van gemeenschappelijke plaatsen in de woning of het gebruik van de lift, een verzekering tegen brand- of andere gevaren, het ophalen van het huisvuil, onderhoud en kleine herstellingen.

Waar 7,7% van de Belgen aangeeft dat meer dan 40% van zijn beschikbaar inkomen daaraan besteed wordt, loopt dat bij de Belgische ouderen op tot 12,4% bij 65-plussers en 14,7% bij 75-plussers.

Meer informatie

De volledige cijferreeks vind je terug op de website van Statbel