Participatiesurvey: Steeds meer ouderen nemen deel aan sociaal-culturele activiteiten

Participatiesurvey: Steeds meer ouderen nemen deel aan sociaal-culturele activiteiten

Participatiesurvey: Steeds meer ouderen nemen deel aan sociaal-culturele activiteiten

participatiesurvey

Ondanks de coronapandemie, nam het aantal Vlaamse ouderen dat actief deelneemt aan de activiteiten van een sociaal-culturele vereniging de voorbije jaren licht toe. Bij de sportverenigingen veroorzaakte de pandemie wel een tijdelijke terugslag van oudere deelnemers, maar ondertussen neemt ook dat aantal weer toe. Dat blijkt uit de laatste Participatiesurvey die van 2020 tot en met 2022 in Vlaanderen werd afgenomen.

Vierde editie

De Participatiesurvey is een grootschalig bevolkingsonderzoek dat focust op de mate waarin er wordt deelgenomen aan het sociale, culturele en sportieve leven in Vlaanderen. In totaal namen 1.706 Vlamingen deel aan deze vierde editie, waaronder ook een groot deel via een mondeling interview.

Door de maatregelen in de bestrijding van de COVID-pandemie moest de dataverzameling twee keer onderbroken worden en werd ze verspreid over de jaren 2020, 2021 en 2022. Hierdoor kan de vrijetijdsparticipatie voor de uitbraak van corona vergeleken worden met de deelname tijdens en na de pandemie. Er werd ook opgesplitst op basis van leeftijd, waardoor de resultaten van ouderen (in dit onderzoek van 61 tot 85 jaar) apart kunnen worden bekeken.

Toename bij sociaal-culturele verenigingen

Het percentage van Vlaamse ouderen dat actief deelnam aan een activiteit van minstens één sociaal-culturele vereniging, nam de voorbije jaren telkens toe. In 2020 ging het om 38,1% van de ouderen, in 2021 betrof het 38,6% en in 2022 nam dit aandeel toe tot 39,7%.

Herstel bij sportverenigingen

Bij sportverenigingen was er een sterkere impact van de coronapandemie. Waar in 2020 14,4% van de ouderen in Vlaanderen actief lid was van een sportvereniging, daalde dit percentage naar 13,6% in 2021. Vorig jaar was er een heropleving en nam 16,4% van de ouderen in Vlaanderen deel aan een activiteit van een sportclub.

Meer internetgebruik

De participatiesurvey peilt ook naar het gebruik van media. Uit de resultaten blijkt dat het internetgebruik bij de 61- tot 85-jarigen toenam, al blijft ook in 2022 met 23,1% een niet te verwaarlozen deel van de ouderen geen gebruik maken van het internet.

In 2020 maakte 45,3% van de ouderen dagelijks gebruik van internet en 27% niet dagelijks. 27,7% gebruikte het internet niet. In 2021 nam vooral het aandeel ouderen toe dat dagelijks het internet gebruikte (55,6%). 21,1% deed dit niet dagelijks en 23.4% helemaal niet. In 2022 steeg het aandeel van de Vlaamse ouderen dat niet dagelijks gebruikmaakt van het internet dan weer naar 24.8%, ten koste van het percentage dagelijkse internetgebruikers (52,1%).

Meer weten?

Alle resultaten van de participatiesurvey kan je hier raadplegen.