Oudere sollicitanten vallen het vaakst uit de boot op de arbeidsmarkt

Oudere sollicitanten vallen het vaakst uit de boot op de arbeidsmarkt

Oudere sollicitanten vallen het vaakst uit de boot op de arbeidsmarkt

leeftijdsdiscriminatie

Op de Europese arbeids­markt wordt geen enkele groep in de samenleving zo hard gediscrimineerd als ouderen. Dat blijkt uit doctoraatsonderzoek van Louis Lippens (UGent), onder begeleiding van professor Stijn Baert. Waar wereldwijd vooral mensen met een beperking naast een job grijpen, is in Europa ‘leeftijd’ het belangrijkste criterium waarop gediscrimineerd wordt. Oudere sollicitanten (rond de 50-plus) hebben gemiddeld 48% minder kans dan jongere sollicitanten (rond de 30-plus) om op een sollicitatiegesprek te worden uitgenodigd.

Meer leeftijdsdiscriminatie in Europa

Het onderzoek brengt de resultaten samen van alle praktijktesten naar discriminatie op de arbeidsmarkt. Die vonden wereldwijd plaats van 2005 tot 2020.

Er zijn weinig regionale verschillen qua discriminatie op de arbeidsmarkt, maar één aspect is wel opvallend: in Europa krijgen oudere kandidaten een pak meer (48%) negatieve reacties dan in Amerika (31%). Nochtans liggen de gebruikte leeftijden en leeftijdsverschillen in de Amerikaanse praktijktesten een stuk hoger dan in de Europese experimenten. Maar de onderzoekers vonden in eerder onderzoek dat de wettelijke en sociale normen ten aanzien van werken op oudere leeftijd in Amerika soepeler zijn dan in Europa. Ook is Amerika meer gericht op het stimuleren van oudere werknemers om aan de slag te blijven.

Andere redenen van discriminatie

Naast leeftijd wordt er bij de aanwerving vooral gediscrimineerd op basis van een arbeidsbeperking (41% minder positieve reacties) en een lage fysieke aantrekkelijkheid (37% minder positieve reacties).

Op basis van etniciteit zijn er gemiddeld 29% minder positieve reacties, al loopt dat voor sollicitanten met een Maghrebijns-Arabische of Midden-Oosterse achtergrond op tot 41%.

Ook kandidaten die open zijn over hun geaardheid krijgen gemiddeld ongeveer 30% minder positieve reacties op hun sollicitaties. Deze discriminatie op basis van seksuele geaardheid werd bij het Vlaamse praktijktest-onderzoek echter niet vastgesteld.

Meer aandacht voor rechten van oudere werknemers

De resultaten maken duidelijk dat de aanwervingsdiscriminatie structureel van aard is en dat de cijfers over de tijd nauwelijks zijn verbeterd. Maatregelen die de diversiteit bevorderen, zoals voorlichtingscampagnes, diversiteitstraining en praktijktesten, moeten volgens de onderzoekers specifiek inzetten op groepen die het meest benadeeld worden in het selectieproces. Concreet wil dit zeggen dat er ook voldoende aandacht moet gaan naar de rechten en kansen van ouderen op de arbeidsmarkt, en dus niet enkel voor mensen met een migratieachtergrond of met een beperking.

Meer informatie

Je kan de samenvatting van het onderzoek of de volledige resultaten (in het Engels) hier lezen.