Een blik op jouw gemeente

Een blik op jouw gemeente

Een blik op jouw gemeente

Nieuwe Gemeente-Stadsmonitor 2021
stadsmonitor

Hoe is het gesteld met beleidsthema’s zoals wonen, veiligheid en mobiliteit in jouw gemeente? Welke financiële middelen zetten lokale besturen in voor hun werking? Hoe tevreden zijn de inwoners over de voorzieningen in hun gemeente of stad? De nieuwe Gemeente-Stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur combineert meer dan 300 indicatoren uit registratiedatabanken met meer dan 100 indicatoren uit de burgerbevraging. Zo krijgen zowel lokale besturen als iedereen die met de cijfers aan de slag wil een blik op de situatie in de eigen gemeente.

Een rapport per gemeente

Je kan per gemeente zowel een samenvattend als uitgebreid rapport opvragen. Het samenvattende rapport geeft een overzicht van bijna 200 relevante omgevingsindicatoren. Er wordt onder meer stil gestaan bij de zorg en gezondheid van de inwoners. Voelen de inwoners zich gezond en zijn ze dat ook? Is er voldoende opvang voor baby's en kinderen? En voor ouderen? Bereikt de preventieve gezondheidszorg de inwoners? In welke mate zorgen de inwoners voor elkaar?

Het uitgebreide rapport ‘Jouw gemeentescan’ met grafieken en kaarten kan je raadplegen voor meer details. De resultaten van jouw gemeente worden daarin telkens vergeleken met die van het Vlaams Gewest.

"Een schat aan informatie. Niet enkel om te weten wat we goed en minder goed doen, maar vooral om ermee aan de slag te gaan. Heeft het gevoerde beleid het gewenste effect? In welke steden en gemeenten doen ze het beter en hoe pakken ze het daar aan? De Gemeente-Stadsmonitor zorgt voor meer inzicht en een beter beleid voor onze burgers."

Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur

Enkele cijfers voor Vlaanderen

Wij doken in de algemene cijfers voor Vlaanderen. Wat valt op, specifiek voor ouderen?

 • 63% vindt dat er voldoende activiteiten zijn voor ouderen
 • 57% van de inwoners voelt zich voldoende geïnformeerd
 • 47% van de inwoners heeft een sterk sociaal weefsel in de buurt
 • 80% is tevreden over het contact in de buurt
 • 62% participeert in het verenigingsleven
 • 16% doet aan vrijwilligerswerk
 • 37% van de inwoners voelt zich voldoende geconsulteerd
 • 90% woont graag in zijn gemeente
 • 80% is tevreden over de buurt
 • 75% is tevreden over de ouderenvoorzieningen
 • 43% van de inwoners geven mantelzorg

Meer informatie

Surf naar gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be.