VN-rapport: Impact klimaatverandering op ouderenrechten

VN-rapport: Impact klimaatverandering op ouderenrechten

VN-rapport: Impact klimaatverandering op ouderenrechten

klimaatverandering ouderen

Stijgende temperaturen, hittegolven, droogtes en bosbranden, maar ook een stijging van de zeespiegel, een toenemend aantal overstromingen en orkanen, … De effecten van de klimaatverandering zijn talrijk en hebben duidelijk impact op ons leven. Het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten (OHCHR) van de Verenigde Naties waarschuwt in een rapport voor de nefaste gevolgen voor de mensenrechten, in het bijzonder voor de fundamentele rechten van ouderen. Wij doken in het rapport en geven enkele belangrijke bevindingen mee.

Kwetsbaarder

Het rapport verduidelijkt dat leeftijd mensen niet noodzakelijk kwetsbaarder maakt voor de risico’s die de klimaatverandering met zich meebrengt. Er zijn echter een aantal fysieke, politieke, economische en sociale factoren die ervoor zorgen dat de effecten van de klimaatverandering de mensenrechten van ouderen schenden. Dit gaat van het recht op gezondheid en sociale bescherming tot de vrijheid om te gaan en te staan waar je zelf wil.

Significante negatieve factoren

In het rapport wordt aandacht besteed aan significante negatieve factoren waardoor ouderen ongelijk behandeld of onvoldoende geholpen worden of zelfs totaal uitgesloten worden door beleidsmaatregelen.

Het gaat om factoren zoals sociale isolatie, verwaarlozing en armoede. Al te vaak leven ouderen in kwetsbare situaties, ten gevolge van een gebrekkige toegang tot middelen of door verwaarlozing en misbehandeling. Deze impact kan nog vergroot worden door ageisme of andere vormen van discriminatie, op basis van gender, ras en etniciteit of handicap.

Aanbevelingen

Het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten schuift twee aanbevelingen naar voren om ouderen in een kwetsbare situatie beter te beschermen tegen een schending van hun fundamentele rechten door de impact van de klimaatverandering.

  1. Een sterk internationaal verdrag dat de mensenrechten van ouderen beschermt en verwijzingen naar ouderen in de belangrijke internationale klimaatinstrumenten.
  2. Benut de kennis, ervaring, vaardigheden en veerkracht van ouderen, zodat ze mee kunnen bijdragen tot de globale inspanningen om de negatieve effecten van de klimaatverandering te verzachten en aan te passen. 

Meer informatie

Het volledige rapport ontdek je hier (in het Engels of het Frans).