Ongezien en ongehoord

Studiedag ‘Ongehoord en ongezien. Hoe Vlaanderen vergrijst’: 30 maart 2023

In vergelijking met vroeger, worden vandaag meer mensen ouder. En diezelfde mensen blijven ook langer gezond. Dat roept nieuwe uitdagingen op. Zowel voor beleidsmakers, als voor het middenveld en voor ouderen zelf. Waar en hoe willen ouderen wonen? Hoe bereiken ze de juiste voorzieningen? Hoe wordt zorg het best georganiseerd? Het zijn maar enkele van de vragen waar je op de studiedag 'Ongezien en ongehoord' een antwoord op krijgt.

Lees meer
zorgzame buurt

Inspiratiedagen Zorgzame Buurten: april en mei 2023

In april en mei 2023 vinden er vijf inspiratiedagen plaats rond het concept zorgzame buurten, waarbij kennisdeling en netwerking centraal staat. Als deelnemer keer je huiswaarts met een concrete en praktijkgerichte invulling van het concept zorgzame buurten.

Lees meer
dementie

Webinar 'Wanneer zullen we dementie genezen?': 27 maart 2023

Waar staat het onderzoek naar de oorzaak en genezing van dementie anno 2023 en wat mogen we de komende jaren verwachten? Is de dementiepil op komst? Welke hoop is er voor wie nu of in de toekomst met dementie te maken krijgt? Duik samen met professor Bart De Strooper in vraag en antwoord tijdens dit webinar.

Lees meer
ouderenbeleid CD&V

Studiedag ouderenbeleid 'Hoe maximaliseren we de kracht van de 'Generatie Ervaring'?': 10 maart 2023

Momenteel is 20% van onze inwoners ouder dan 65. Sterker nog, de grootste groep mensen in ons land is tussen de 55 en 59 jaar. Binnen dit en 10 jaar is ook die groep met pensioen. Deze ‘jonge ouderen’ zullen misschien niet meer actief zijn op de arbeidsmarkt, maar hopelijk nog wel actief daarbuiten. Is de samenleving eigenlijk klaar voor deze gigantische veranderingen? En zijn de 'jonge ouderen' er zelf klaar voor? Dat onderzoekt CD&V Senioren tijdens deze studiedag.

Lees meer
Ik, jij, samen MENS

Studiedag ‘Ik, jij, samen MENS': 28 maart 2023

Verschillende organisaties waren een coachingtraject gestart om het referentiekader dementie te implementeren in hun werking. Op deze studiedag blikken 20 zorgvoorzieningen terug op hun verandertraject om het referentiekader dementie te implementeren in hun werking. Wat ging vlot en waar zijn ze op gebotst?

Lees meer
valpreventie

Opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’: 2023

Eén op drie thuiswonende ouderen in Vlaanderen valt minstens één keer per jaar. In woonzorgcentra loopt dit aantal op tot 70% van de bewoners. Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) organiseert in 2023 opnieuw de vierdaagse opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’.

Lees meer
beeldvorming dementie

E-learning 'Genuanceerde beeldvorming over dementie'

Deze e-learning van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen is bestemd voor zorg- en hulpverleners die werken met en voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De e-learning helpt je om het referentiekader dementie concreet te vertalen naar de zorgpraktijk in jouw organisatie, en dat specifiek over de beeldvorming over dementie.

Lees meer