build and care buurten ouderen

Studiedag ‘Health care accelerator’: 28 oktober 2020

Vergrijzing, onaangepaste woningen, vereenzaming en ook Covid-19… Het zorgt er allemaal voor dat we voor een van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw staan: Hoe laten we ouderen langer zelfstandig thuis wonen op een veilige, toegankelijke en comfortabele manier? In West-Vlaanderen ontwikkelden verschillende partners een platform dat die mogelijkheden biedt.

Lees meer
clever methodiek artevelde

Opleiding ‘Clever’ verbetert levenskwaliteit van chronische patiënten

Werk jij in de Eerste Lijn? Ben jij een professional die regelmatig in aanraking komt met mensen met chronische aandoeningen of multimorbiditeit? Ben je op zoek naar een andere invalshoek om mensen met een chronische aandoening te ondersteunen? Wil je als professional meer stilstaan bij wat echt belangrijk is voor personen met een chronische zorg- en ondersteuningsnood? Dan is deze driedaagse vorming van de Arteveldehogeschool iets voor jou!

Lees meer
generaties samen verbindt

Webinar ‘Samen Verbindt’: 18 november 2020

Vanuit het idee dat jong en oud er baat bij hebben om elkaar te ontmoeten en te leren kennen, ontstaan er prachtige initiatieven die getuigen van heel veel creativiteit en inventiviteit. De projecten en programma’s zorgen voor fijne contacten en verbinden mensen, generaties en organisaties. Hun maatschappelijk nut staat als een paal boven water, maar er valt nog heel wat terrein te winnen in de kruisbestuiving tussen jong en oud. Het webinar ‘Samen verbindt’ biedt daartoe heel wat inspiratie.

Lees meer
Logo Samen veerkrachtig

Boost je veerkracht tijdens de 10-daagse van de geestelijke gezondheid: 1-10 oktober

Tussen 1 en 10 oktober staat het belang van een goede geestelijke gezondheid in de kijker. Dit jaar staan (online) ontmoeting en verbinding centraal. Steun van anderen is immers één van de belangrijkste hulpbronnen voor mensen wanneer de veerkracht in het gedrang komt. En laat het nu net veerkracht zijn dat we dit jaar door het coronavirus meer dan ooit overal nodig hebben.

Lees meer
Oudere vrouw e-inclusie tablet smartphone digitale inclusie

Webinar ‘E-inclusie’: 23 september 2020

In een maatschappij die steeds digitaler wordt, is er een reëel risico op uitsluiting voor verschillende groepen. Tijdens een e-inclusie webinar gaan VVSG, Mediawijs en Vocvo dieper in op de meest recente cijfers over mensen die digitaal uitgesloten zijn. Over wie gaat het? Welke groepen lopen het grootste risico? En welke noden kwamen tijdens corona naar boven?

Lees meer
international day older persons AGE UN

Wereldwijd debat op de Internationale Dag van de Ouderen: 1 oktober

Na het uitbreken van COVID-19 en de invloed ervan op ouderen over de hele wereld, besloten de Verenigde Naties om op 1 oktober aandacht te vragen voor de gevolgen van pandemieën op ouderen. AGE, het Europees platform voor ouderen, onderschrijft deze gedachte van de VN en stelt dat ouderen ernstige schendingen van hun rechten ondervinden door de pandemie. Zo was er een enorme impact op de ondersteuning van kwetsbare ouderen en nam het geweld en de ouderenmis(be)handeling wereldwijd toe. Op 1 oktober kan je deelnemen aan een wereldwijd debat rond die thematiek.

Lees meer
cover boek over levenseinde

Livestream 'Afscheid dat verbindt': 8 oktober 2020

Veel boeken gaan over rouw na verlies van een geliefde. Minder boeken beschrijven de fase die aan dit definitieve afscheid voorafgaat. Het boek van Hilde Ingels biedt een bijzonder antwoord op deze leemte. In een lezing spreekt ze samen met Dirk De Wachter en nabestaanden over ‘Afscheid dat verbindt’. Je kan nog deelnemen aan de livestream.

Lees meer
wonen en leven in het woonzorgcentrum ouderen vrouwen eten maaltijd

Master Class 'Wonen en leven in het woonzorgcentrum': najaar 2020

De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten organiseert dit najaar een master class die in teken staat van de werking in het woonzorgcentrum. De focus is het versterken van wonen én leven in de organisatie. Deelnemers sleutelen samen aan het DNA van hun organisatie en engageren zich voor een duurzaam traject. 

Lees meer
ouderencoaching opleiding thomas more banaba vrouw luistert aandachtig in de les

Maak kennis met de opleiding Ouderencoaching: 18 september 2020

De Bachelor-na-bachelor opleiding Ouderencoaching reikt professionele bachelors uit diverse sectoren de nodige handvatten aan om met de uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt aan de slag te gaan. Want et welbevinden, de rechten, het ondersteuningsaanbod, de woonsituatie, … van ouderen in onze samenleving zijn actueler dan ooit. De opleiding wordt georganiseerd aan de Thomas More-hogeschool in Geel.

Lees meer
studiedag ouderen participatie lokaal bestuur ouderenraad  spreken dialoog luisteren beleid

WEBINAR 'Inspraak in verandering? Lokale ouderenraden in evolutie': 28 september 2020

Verandering is de enige constante. De Griekse filosoof Heraclitus wist dat eeuwen geleden al. En ook lokale ouderenraden ondervinden het dagelijks. Want het lokale participatiebeleid wordt hertekend. Dat zorgt voor uitdagingen, maar ook voor heel wat kansen. Vlaamse Ouderenraad · Lokaal brengt tijdens deze online mini-studiedag evoluties aan het licht en biedt inspiratie. Ben jij klaar voor inspraak in verandering?

Lees meer
betere dementiezorg expertisecentrum dementie vrouw ouderen hond

Online symposium ‘Een reis naar betere dementiezorg’: 21 september 2020

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen kijkt op deze studiedag samen met de zorg- en welzijnssector naar hoe betere zorg voor mensen met dementie georganiseerd kan worden. Het symposium is vooral gericht op zorgvoorzieningen (thuiszorg, residentiële zorg en ziekenhuizen) die werken met mensen met dementie en met het referentiekader dementie aan de slag willen. Maar iedereen met interesse in verandertrajecten in de zorg is van harte welkom.

Lees meer
logo week van de geletterdheid

Week van de Geletterdheid: 7-11 september 2020

De Week van de Geletterdheid voert jaarlijks campagne om een bepaald aspect van laaggeletterdheid in Vlaanderen aan te pakken. Dit jaar wordt er van 7 tot 11 september gefocust op e-inclusie voor lokale besturen. E-inclusie gaat over het wegwerken van digitale uitsluiting, aandacht hebben voor digitale drempels en het versterken van digitale vaardigheden en mediawijsheid bij de bevolking.

Lees meer
Oudere vertelt verhaal

Studiedag ‘Voor altijd verbonden, de kracht van (einde) levensverhalen’: 3 september 2020

De kracht van het werken met levensverhalen in de ouderenzorg en in de palliatieve zorg is gekend. Meer en meer wordt de nodige tijd en ruimte besteed aan het verleden en de toekomst van ouderen, ook al zijn sommigen kwetsbaar en fragiel. Professionals kunnen aan de hand van methodieken leren om de nodige aandacht te besteden aan het levensverhaal van de ouderen, ook al schieten woorden vaak tekort. Ook op het einde van het leven denken veel ouderen na over hun leven en over de toekomst.

Lees meer
video chatten

Digitale praatgroepen voor mantelzorgers

In Vlaanderen zijn er meer dan 600 000 mantelzorgers. Ben jij een van hen? Dan weet je als geen ander dat de zorg voor iemand anders veel energie kan vragen. Misschien ging je wel eens je hart luchten bij vrienden? Of vond je steun in een praatgroep met andere mantelzorgers?

Lees meer