Thuiswonende ouderen over (coronamaatregelen in) de ouderenzorg

Thuiswonende ouderen over (coronamaatregelen in) de ouderenzorg

Thuiswonende ouderen over (coronamaatregelen in) de ouderenzorg

ouderen thuis corona

Op zoek naar de mening van thuiswonende ouderen, lanceerden de Socialistische Mutualiteiten in september en oktober van vorig jaar een bevraging bij hun thuiswonende leden van 65 tot en met 89 jaar. Welk beleid willen zij bij een opflakkering van de coronapandemie en hoe zien zij de ouderenzorg in de toekomst? De resultaten zijn nu bekend.  

Veel angst voor het coronavirus

Maar weinig respondenten zijn zelf besmet geweest. Bovendien geeft driekwart van de respondenten aan dat er geen personen in hun directe omgeving het virus kregen. Toch is de angst voor het virus groot. 54% van de respondenten is bang om ziek te worden en nog eens 36% is hier een beetje bang voor. Vooral bij de oudere leeftijdsgroep (70 tot 84-jarigen) is er meer kans op angst.

Coronamaatregelen in de ouderenzorg

De respondenten zijn het erover eens dat thuiszorg moet blijven doorgaan, ook als er een opflakkering is van het virus.

Er werd ook gepeild naar de perceptie van de maatregelen in woonzorgcentra en assistentiewoningen. 1 op 3 vindt dat bezoek hier niet verboden zou mogen worden. In het beperken van fysiek contact door de voorzieningen, kunnen meer respondenten (60%) zich vinden.

8 op de 10 respondenten vindt bovendien dat het de plicht is van de voorzieningen om ervoor te zorgen dat bezoek op een veilige manier kan verlopen. Daarnaast vindt meer dan 4 op 5 dat de voorziening moet overleggen met bewoners en mantelzorgers over de coronamaatregelen.

Wonen in een woonzorgcentrum

Door de coronacrisis staat een deel van de respondenten negatiever tegenover een verhuis naar het woonzorgcentrum of een assistentiewoningen. Het gaat om respectievelijk 41% en 35%. Vooral de jongere ouderen (65 tot 74-jarigen) houden er een negatievere kijk op deze voorzieningen op na.

Er werd ook gepeild naar de aspecten die de respondenten belangrijk vinden voor het wonen in een woonzorgcentrum. Op basis van de antwoorden besluiten de onderzoekers dat zowel de zorg als het leven en welzijn in een woonzorgcentrum belangrijk worden geacht. Vooral autonomie en controle kunnen houden over het leven, bezoek van vrienden en familie, een gezellige kamer, bewegingsvrijheid en de permanente aanwezigheid van verzorgend personeel kwamen naar voor als (heel) belangrijk.

Aanbevelingen

Op basis van de onderzoeksresultaten formuleren de Socialistische Mutualiteiten 6 aanbevelingen.

  • Vereenzaming moet vermeden worden, net als een gebrekkige toegang tot hulp.
  • Thuiszorg moet gegarandeerd zijn, ook tijdens opflakkeringen van corona- of andere virussen.
  • Wonen in een woonzorgcentrum moet aangenamer worden.
  • Bewoners van woonzorgcentra en assistentiewoningen moeten ook in tijden van een pandemie het recht blijven behouden op persoonlijke keuzes en bewegingsvrijheid.
  • Bezoek en persoonlijke contacten moeten zoveel als mogelijk toegelaten zijn voor bewoners van woonzorgcentra en assistentiewoningen.
  • Meer financiële steun van de overheid is nodig om eindelijk werk maken van een menselijke, kwaliteitsvolle en toegankelijke ouderenzorg.

Meer lezen?

Het volledige onderzoeksrapport met alle resultaten en aanbevelingen vind je terug op de website van de Socialistische Mutualiteiten.