Grootschalige vaccinatiecampagne in woonzorgcentra afgerond

Grootschalige vaccinatiecampagne in woonzorgcentra afgerond

Grootschalige vaccinatiecampagne in woonzorgcentra afgerond

woonzorgcentra vaccinatie

De voorbije weken hebben de woonzorgcentra als eerste sector hun grootschalige vaccinatiecampagne tegen COVID-19 afgerond. En met succes. 87,7% van de bewoners kregen hun eerste prik. De tweede prik werd gegeven aan 85% van de bewoners.

Hoge vaccinatiebereidheid

Dankzij de enorme inzet van uitbaters, directies, medewerkers, CRA’s, arbeidsartsen en vrijwilligers slaagden woonzorgcentra er in een hoge vaccinatiegraad te bereiken bij bewoners én personeel. Het aantal weigeringen lag bij bewoners bijzonder laag. Volgens de meest recente cijfers weigerde slechts 1% zijn prik. Het vaccin werd eerder niet toegediend omwille van medische redenen of omdat de oudere zich in een palliatieve fase bevond.

Van de medewerkers van de Vlaamse woonzorgcentra weigerde 6% het vaccin. Andere veelvoorkomende redenen om zich niet te laten inenten waren zwangerschap en medische redenen.

“De motivatie en vaccinatiebereidheid van bewoners en medewerkers zijn een voorbeeld voor de rest van de bevolking en zal het vertrouwen in vaccinaties in het algemeen een ‘boost’ geven.”

Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid

Vaccinaties werpen hun vruchten af

De resultaten zijn al merkbaar: het aantal uitbraken, ziekenhuisopnames en overlijdens zijn fors afgenomen. De vaccinaties hebben ook al eerste versoepelingen mogelijk gemaakt voor het samenleven in het woonzorgcentrum en het ontvangen van bezoek

Wat met bewoners die nog geen vaccin kregen?

Sommige bewoners kregen nog geen inenting. Voor hen worden procedures voor inhaalvaccinaties uitgewerkt, zodat ook zij zo snel mogelijk gevaccineerd kunnen worden. Bewoners die het tweede vaccinatiemoment gemist hebben, zullen hun tweede dosis krijgen via de CRA van het woonzorgcentrum.

Nieuwe bewoners die nog een eerste dosis van het vaccin moeten krijgen, kunnen het snelst gevaccineerd worden door in te gaan op de vaccinatieuitnodiging die ze zullen ontvangen. Met die uitnodiging kunnen ze net als de thuiswonende ouderen gevaccineerd worden in het vaccinatiecentrum. Voor bewoners die de verplaatsing naar het vaccinatiecentrum niet kunnen maken, zal de CRA ingeschakeld kunnen worden.

Als je vragen hebt over de inhaalvaccinaties, spreek je best het woonzorgcentrum zelf aan. Zij zijn verantwoordelijk voor de goede registratie van de bewoners die nog gevaccineerd moeten worden.

Meer informatie

Op laatjevaccineren.be vind je in cijfers een terugblik op de campagne.