Onderzoek Statbel: 3 op 10 mensen tussen 65-74 jaar hebben geen digitale basisvaardigheden

Onderzoek Statbel: 3 op 10 mensen tussen 65-74 jaar hebben geen digitale basisvaardigheden

Onderzoek Statbel: 3 op 10 mensen tussen 65-74 jaar hebben geen digitale basisvaardigheden

digitale vaardigheden ouderen

In 2019 gaf 3 op 10 Belgen tussen 65 en 74 jaar aan niet over digitale basisvaardigheden te beschikken. Slechts 34% van de mensen in die leeftijdsgroep schatte zijn vaardigheden in op op basisniveau of boven basisniveau.  Dat blijkt uit de ICT-enquête van Statbel. De problemen van ouderen situeren zich vooral op het vlak van softwaregebruik en het oplossen van problemen. Voor informatie- en communicatievaardigheden beschikt een meerderheid wel over de nodige vaardigheden.

Digitale informatievaardigheden

47% van de 65- tot 74-jarigen geeft aan over meer dan basiskennis te beschikken wat betreft informatievaardigheden. Het gaat dan concreet om het opzoeken van informatie op websites, het gebruiken van opslagruimte op het internet en het kopiëren of verplaatsen van bestanden. Voor 37% van de bevraagde ouderen blijft dit echter een probleem.

Digitale communicatie

Voor zaken zoals het versturen en/of ontvangen van e-mails, het gebruiken van sociale netwerken, telefoneren of videogesprekken voeren over het internet en het uploaden van eigen gecreëerd materiaal, hebben 2 op 3 Belgen van 65 tot 74 jaar geen problemen. Voor 33% lukt dat niet zelfstandig.

Software en problemen oplossen

Bij meer technische vaardigheden zoals het installeren van software en internetbankieren, maar ook het gebruiken van tekstverwerker of het bewerken van foto’s hebben ouderen vaker problemen. 42% van de bevraagden geeft aan te weinig probleemoplossende digitale vaardigheden te hebben. Voor het gebruik van software loopt dit op tot 64%.

Reactie Vlaamse Ouderenraad

Voor de Vlaamse Ouderenraad zijn deze cijfers geen verrassing. We pleitten eerder al in een advies over de digitale inclusie van ouderen voor meer investeringen in de digitale geletterdheid van ouderen. Drempels om hun vaardigheden bij te schaven moeten aangepakt worden. Bovendien dienen laagdrempelige initiatieven waarbij ouderen ondersteund worden en hulp krijgen, gestimuleerd en versterkt te worden. Deze nood valt duidelijk op te merken in de categorie van 65- tot 74-jarigen. We betreuren dat er geen cijfers beschikbaar zijn voor 74-plussers, gezien die daar allicht nog hoger liggen.

Meer informatie

Lees meer over het onderzoek op de website van StatBel.