Info over pensioenen vanaf nu op PensionStat.be

Info over pensioenen vanaf nu op PensionStat.be

Info over pensioenen vanaf nu op PensionStat.be

oudere leest informatie

Begin maart is PensionStat.be van start gegaan. Via dit nieuwe kennisplatform krijg je toegang tot actuele informatie over pensioenen in België. De drijvende krachten achter het project zijn Sigedis, de Federale Pensioendienst en het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen van zelfstandigen.

Duidelijke data

De drie initiatiefnemers stellen hun data op een bevattelijke en duidelijke manier ter beschikking van de samenleving. Zo willen ze bijdragen tot een betere kennis van en een grondiger inzicht in de pensioenen in België.

Eenvoudige visualisaties

Concrete cijfers en statistieken worden helder gepresenteerd met eenvoudige visualisaties en objectieve duiding in toegankelijk taalgebruik. Zo valt vlot te achterhalen dat het gemiddelde netto maandbedrag van een rustpensioen voor een mannelijke werknemer in januari 2020 1 421,68 euro bedroeg en dat dat voor een vrouwelijke ambtenaar 1 939,93 euro was.

Thematische rapporten

Daarnaast zullen er ook thematische rapporten gepubliceerd worden met cijfermateriaal over actuele onderwerpen die niet in de kerncijfers aan bod komen.

Benieuwd?

Neem al eens een kijkje op www.pensionstat.be.