BelRAI Screener: Nieuw meetinstrument voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

BelRAI Screener: Nieuw meetinstrument voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

oudere handen

Als je een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden aanvraagt, dient je zorgbehoefte gemeten of ‘ingeschaald’ te worden. Die inschaling gebeurt sinds 1 juni 2021 niet langer via de BEL-schaal, maar met een nieuw meetinstrument: de BelRAI Screener.

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden?

Wat is dat zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden? En wie kan er gebruik van maken?

Dit zorgbudget bedraagt 130 euro per maand voor iedereen, ongeacht je leeftijd. Je vraagt het aan en ontvangt het via je zorgkas. Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is niet belastbaar.

Goed om weten: dit is niet hetzelfde als het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Dit zorgbudget is voorlopig nog niet gekoppeld aan de BelRAI Screener.

Wanneer kom je in aanmerking?

  • Als je veel zorg nodig hebt, zoals ouderen die in een woonzorgcentrum wonen of mensen die thuis veel ondersteuning nodig hebben
  • Als je bent aangesloten bij de Vlaamse sociale bescherming door elk jaar je zorgpremie te betalen

De BelRAI Screener polst naar je zorgbehoeften op verschillende domeinen. Je mogelijkheden om dagelijkse activiteiten uit te voeren worden in kaart gebracht samen met eventuele cognitieve, gedrags- of psychische problemen.

Op basis van de vragen krijg je een bepaalde score toegekend. Die score bepaalt of je al dan niet recht hebt op een zorgbudget.

Wat als je al een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvangt?

Voor wie vandaag al een zorgbudget krijgt, verandert er niets. Het attest waarmee je je zorgbudget aanvroeg blijft geldig. Ook voor bewoners van een woonzorgcentrum verandert er niets, zij blijven hun zorgbudget automatisch ontvangen.

Naar één inschalingsinstrument

De invoer van de BelRAI Screener kadert binnen een groter plan. Waar er nu in elke sector verschillende inschalingsinstrumenten gebruikt worden, wil de Vlaamse Regering dat er binnen enkele jaren over de sectoren heen met nog slechts één instrument gewerkt wordt: BelRAI. De komende jaren zal BelRAI geleidelijk aan ingang vinden in het Vlaamse zorglandschap.

Meer informatie

Als je op zoek bent naar meer informatie over het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden kann je terecht op de website van de Vlaamse Sociale Bescherming.

Toegevoegd op 11 juni 2021