Derde prik op komst. Wat met kwetsbare ouderen?

Derde prik op komst. Wat met kwetsbare ouderen?

derde vaccin corona

Deze week maakte de ministers van Volksgezondheid in ons land bekend dat er een derde dosis van het coronavaccin zal komen voor mensen met een verzwakt immuunsysteem. Het zou gaan om 300.000 à 400.000 mensen. Of kwetsbare ouderen al dan niet uitgenodigd worden voor een derde prik, is nog niet geweten. Door die onduidelijkheid, in combinatie met een lichte stijging van besmettingen in woonzorgcentra, ontvangt de Vlaamse Ouderenraad steeds meer bezorgde signalen.

Verzwakt immuunsysteem?

Het derde vaccin zou er komen voor mensen met aangeboren afweer­stoornissen, patiënten die nierdialyse nodig hebben, bepaalde hiv-patiënten, patiënten die een bepaalde kankerbehandeling volgen en mensen die medicatie nemen die hun immuunsysteem verzwakt.

Voor andere risicogroepen, zoals kwetsbare ouderen, wacht men op bijkomend onderzoek van een expertengroep. Minister Beke verklaarde aan VRT NWS:

"We nemen beslissingen op basis van wetenschappelijke adviezen, maar voor die groep is er nog geen definitief rapport. Wanneer blijkt dat het opportuun is voor die groep, gaan we dat uiteraard ook beslissen."

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid

Lichte stijging opnames bewoners woonzorgcentra

De laatste weken is er opnieuw een lichte stijging van besmettingen met het coronavirus in woonzorgcentra. Voorlopig blijft de omvang en de impact ervan beperkt, maar toch ontvangt de Vlaamse Ouderenraad steeds meer bezorgde vragen. Bovendien blijkt ook uit een rapport van Sciensano dat het voornamelijk kwetsbare ouderen zijn die toch nog (in beperkte mate) in het ziekenhuis terecht komen na twee vaccins.

De helft van die patiënten is ouder dan 82 jaar. 93% heeft onderliggende aandoeningen en 49% van hen is een bewoner van een woonzorgcentrum. Vaak werd de besmetting opmerkt na een routinetest, bijvoorbeeld voor een ziekenhuisbezoek voor een andere aandoening.

Sciensano laat weten dat dit te wijten kan zijn aan het feit dat de bewoners van woonzorgcentra het langs geleden werden ingeënt. De bescherming kan dus al afgenomen zijn.

De Taskforce Covid 19-Zorg volgt de situatie verder op.

Vlaamse Ouderenraad vraagt om klaarheid te scheppen

Omwille van de bezorgde signalen en de licht veranderende situatie in woonzorgcentra, dringt de Vlaamse Ouderenraad aan op duidelijkheid. Kwetsbare ouderen en hun omgeving hebben recht op heldere informatie. Zij vragen zich af of de stijgende ziekenhuisopnames van bewoners van woonzorgcentra teruggedrongen kunnen worden met een derde prik?

"We ontvangen bezorgde signalen, onder andere met het oog op kwetsbare ouderen in woonzorgcentra. Of een derde prik voor deze groep nodig is, moeten wetenschappelijke studies uitwijzen. We vragen beleidsmakers daarom om alles in het werk te stellen om klaarheid te scheppen."

Nils Vandenweghe, directeur Vlaamse Ouderenraad

De Vlaamse Ouderenraad maakte dit signaal ook over aan minister Beke.

 

Toegevoegd op 19 augustus 2021