EESC-prijs voor burgersolidariteit geeft erkenning aan corona-initiatieven OKRA

EESC-prijs voor burgersolidariteit geeft erkenning aan corona-initiatieven OKRA

initiatieven corona

OKRA is een van de 23 organisaties uit de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk die de EESC-prijs voor burgersolidariteit kreeg voor hun uitzonderlijke bijdrage aan de aanpak van COVID-19 en de rampzalige gevolgen ervan. De prijs is een mooie erkenning voor alle initiatieven die de ouderenverenigingen namen om ouderen een hart onder de riem te steken en ervoor zorgden dat ouderen niet werden vergeten.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is het adviesorgaan dat het Europees maatschappelijk middenveld op EU-niveau vertegenwoordigt. Van alle Belgische kandidaten werd OKRA  gekozen omwille van hun solidaire initiatieven tijdens de COVID 19-crisis.

“OKRA heeft tijdens deze crisis duidelijk gemaakt dat ouderen meer zijn dan een risicogroep, en over een grote dosis creativiteit en flexibiliteit beschikken waar het erom gaat voor elkaar te zorgen. Deze prijs drukt ons weer met de neus op de feiten: we moeten er tijdens deze pandemie op blijven toezien dat niemand van onze ouderen aan zijn lot wordt overgelaten. We moeten in contact blijven met elkaar, daar draait het om!”

Mark De Soete, algemeen directeur van OKRA

Verschillende initiatieven, samen met andere ouderenverenigingen

Meteen bij de uitbraak van de pandemie zette OKRA, samen met heel wat andere ouderenverenigingen, diverse originele initiatieven op touw. Dat deden ze om ouderen aan te sporen actief te blijven en hun sociale netwerken te onderhouden. Leden en vrijwilligers van ouderenverenigingen zetten zich in om eenzame ouderen overal in Vlaanderen op te beuren en hun sociaal isolement te doorbreken.

Een voorbeeld daarvan zijn de belcirkels die verschillende verenigingen samen met de Vlaamse Ouderenraad opzetten onder de noemer #geenbelet, en waarbij contact werd gehouden met enorm veel ouderen. Daarnaast zorgde OKRA er samen met de VRT voor dat er via 'Beweeg in uw kot' dagelijks eenvoudige fitnessoefeningen werden uitgezonden die ouderen gemakkelijk thuis konden doen.

Na de versoepelingen stelde OKRA samen met de Vlaamse Ouderenraad en andere ouderenverenigingen, politici en virologen een baanbrekend charter op. Dat charter gaf ouderen de kans om zelf te beslissen of zij bijvoorbeeld hun vrijwilligerswerk weer wilden hervatten. Ook werd bekeken hoe met andere beperkingen voor ouderen zou kunnen worden omgegaan, zodat grootouders boven de 65 hun kleinkinderen weer zouden kunnen zien en bezoek weer zou worden toegelaten in woonzorgcentra.

Toegevoegd op 19 februari 2021