Charter over activiteiten van ouderen tijdens pandemie geactualiseerd

Charter over activiteiten van ouderen tijdens pandemie geactualiseerd

ouderen vrijwilligerswerk charter corona engagement

In juni lanceerde de Vlaamse Ouderenraad samen met minister Beke het charter Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze samenleving. In het charter lees je hoe je als oudere de draad van je sociaal leven en je engagementen als vrijwilliger op een veilige en aangepaste manier terug kan opnemen tijdens de pandemie. Tegelijk maakt het charter komaf met de algemene leeftijdsgrens van 65+. Nu de veiligheidsmaatregelen geactualiseerd werden, vraagt ook het charter om een update.

De voorbije maanden werden 65-plussers vaak allemaal samen als ‘risicogroep’ bestempeld in het kader van het coronavirus. Heel wat ouderen voelden zich daardoor onterecht als ‘kwetsbaar’ weggezet en maatschappelijk uitgesloten, terwijl lang niet iedereen van 65 jaar of ouder hetzelfde risico loopt. Tegelijk moesten ook heel wat organisaties en voorzieningen hun oudere vrijwilligers daardoor missen.

Op vraag van de Vlaamse Ouderenraad bracht Vlaams minister Beke verschillende partners samen om een genuanceerd alternatief uit te werken. Dit charter is daarvan het resultaat. Het houdt niet langer vast aan de algemene leeftijdsgrens van 65 jaar. De Vlaamse Ouderenraad hield mee de pen vast.

Drie principes staan voorop

Zeer veel ouderen zijn het gewoon om zich in te zetten, bijvoorbeeld als vrijwilliger of mantelzorger, of om deel te nemen aan allerlei activiteiten. Om te bepalen of ze deze activiteiten veilig kunnen hervatten, staan er drie principes centraal in het charter:

  • Volg steeds de algemene richtlijnen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen
  • Schat je persoonlijk gezondheidsrisico in voor je aan een activiteit begint
  • Hou rekening met de risico’s die samenhangen met de activiteit

Schat je risico in aan de hand van enkele vragen

Aan de hand van een aantal vragen kan iedere oudere zelf een persoonlijke inschatting maken van het risico van een activiteit. Daarbij wordt er rekening gehouden met je gezondheid en met het risicogehalte van de specifieke activiteit. Afhankelijk van dit risico kan ieder dan voor zich, eventueel na overleg met de huisarts, bepalen of het een goed idee is om aan een activiteit deel te nemen.

Aangepaste maatregelen vragen om een aangepast charter

Eind augustus kreeg het charter een update en werd het aangepast op basis van de geactualiseerde veiligheidsmaatregelen.

Lees hier het aangepaste charter.

Betrokkenheid vanuit de sector

Het charter werd in juni uitgeschreven door het kabinet van coördinerend minister voor Ouderenbeleid Beke, in overleg met de Vlaamse Ouderenraad, OKRA-Zorgrecht, het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, het Vlaams Mantelzorgplatform, het Vlaams Patiëntenplatform, Domus Medica, de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie en GEES-voorzitter prof. Dr. Erika Vlieghe.

Opgelet met medische attesten

Er zijn steeds meer organisaties die bij de (her)inschakeling van hun vrijwilligers eisen dat zij een medisch attest voorleggen. Opgelet, de Gegevensbeschermingsautoriteit sprak zich hier scherp over uit.

 

Medische attesten opvragen impliceert een inmenging in de persoonlijke sfeer van mensen, is een inbreuk op de privacy. Gegevens over de gezondheid van de vrijwilligers mogen niet zomaar verzameld worden.

Lees hier het antwoord van de gegevensbeschermingsautoriteit.

Toegevoegd op 1 September 2020