Succes: Zorgbudgetten voor ouderen vervroegd verhoogd

Succes: Zorgbudgetten voor ouderen vervroegd verhoogd

Succes: Zorgbudgetten voor ouderen vervroegd verhoogd

Vlaamse regering komt tegemoet aan Vlaamse Ouderenraad
zorgbudget

Maanden geleden al trok de Vlaamse Ouderenraad aan de alarmbel. De zorgbudgetten moesten dringend de hoogte in, want de dagprijs in woonzorgcentra ging de voorbije maanden pijlsnel de hoogte in. Dat leidde tot een penibele financiële situatie voor heel wat bewoners. De Vlaamse regering geeft nu eindelijk gehoor. In de septemberverklaring komt minister-president Jan Jambon tegemoet aan onze vraag: de zorgbudgetten voor ouderen met een zorgnood die in het woonzorgcentrum wonen worden vervroegd verhoogd. De Vlaamse Ouderenraad spreekt van een succes.

Afgerekend met uitstelgedrag

De Vlaamse Ouderenraad trekt al jaren aan de alarmbel, maar vond geen gehoord bij de Vlaamse regering. “De Ouderenraad vraagt nochtans geen gekke dingen”, klonk het in april 2022 in Het Laatste Nieuws. De Vlaamse regering liet kort daarna weten toch het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood die in een woonzorgcentrum wonen te willen aanpassen .. maar pas in 2024.

Toch blijkt de regering de hoogdringendheid te beseffen. Want in de septemberverklaring werd de verhoging van dit zorgbudget opgenomen. De regering gaat dus eindelijk in op de vraag van de Vlaamse Ouderenraad en verhoogt binnen enkele maanden het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

Nieuwe manier van berekenen

De dagprijs voor woonzorgcentra is voor elke bewoner gelijk, los van de individuele zorgzwaarte. Het is dan ook maar normaal dat voor het zorgbudget, ook niet naar die zorgzwaarte gekeken wordt. Wel zal de gezinssamenstelling en het inkomen van de bewoner in rekening gebracht worden. Concreet gaat het over bewoners met lage inkomens en de laagste inkomens, dat zijn mensen die recht hebben op de inkomensgarantie voor ouderen (IGO).

Voor bewoners die op basis van hun inkomen recht hebben op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood gaat de stijging in op 1 april 2023. Het kabinet van minister Crevits deed op basis van een raming een becijfering. Voor zo’n 19 000 bewoners zal het zorgbudget stijgen met gemiddeld 120 euro per maand.

Later in 2023 zal daarbovenop een verhoging van het zorgbudget toegekend worden aan de bewoners die recht hebben op de IGO. Concreet zou het gaan om 1 700 bewoners die hun zorgbudget gemiddeld zien stijgen met 205 euro per maand. Daarnaast zal ook het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden een kleine verhoging krijgen, van 130 naar 135 euro.

De Vlaamse Ouderenraad is tevreden

De Vlaamse regering geeft eindelijk gehoor aan de vele bewoners die in financieel moeilijke situaties zitten. Deze investering van zo’n 34 miljoen euro komt tegemoet aan het pleidooi van de Vlaamse Ouderenraad om de financiële leefbaarheid voor de bewoners van woonzorgcentra te verbeteren.

Categorie