Versoepelingen voor nieuwe bewoners woonzorgcentra

Versoepelingen voor nieuwe bewoners woonzorgcentra

verhuis woonzorgcentrum

Vandaag kopten de kranten hoopvol "Voor het eerst in maanden nul coronadoden in woonzorgcentra." De goede cijfers en het feit dat  bijna 85% van de bewoners 2 dosissen van het vaccin kregen, zorgen ervoor dat er terug meer sociaal contact mogelijk zal zijn voor bewoners van woonzorgcentra. En ook voor nieuwe bewoners is er nu goed nieuws. Als de vereiste vaccinatiegraad bereikt is, zullen woonzorgcentra soepeler omgaan met de kamerisolatie na de verhuis naar het woonzorgcentrum.

Wat houdt de nieuwe richtlijn in?

Tot voor kort moest een nieuwe bewoner minstens een week in kamerisolatie doorbrengen. Dat versoepelt nu. De nieuwe bewoner mag zijn kamer nu occasioneel verlaten, mits het dragen van een mondmasker. Maaltijden moeten wel nog in de kamer gegeten worden.

Verder mag een nieuwe bewoner nu ook bezoek krijgen van 1 persoon op de kamer, mits het dragen van een mondmasker. Buiten mag de nieuwe bewoner ook bezoek ontvangen, in dat geval volgt hij/zij de richtlijnen die ook voor elke andere bewoner gelden. Als de vereiste vaccinatiegraad bereikt is, mag er buiten met een groep van 4 personen afgesproken worden, weliswaar met voldoende afstand en mits het dragen van een mondmasker.

Een nieuwe bewoner zal nog altijd op de 1ste en op de 7e dag na aankomst getest worden. Op een positief testresultaat volgt een periode van isolatie. Als de 2 testresultaten negatief zijn, moet de periode van voorzichtigheid nog gerespecteerd worden tot 14 dagen na aankomst.

Vereiste vaccinatiegraad

Deze versoepelingen kunnen van start gaan wanneer het woonzorgcentrum voldoet aan volgende voorwaarden:

  • Als 90% van de bewoners en 70% van het personeel volledig gevaccineerd is, dus wanneer zij twee dosissen van het vaccin kregen.
  • 10 dagen na de tweede prik, zodat het vaccin voldoende tijd heeft om bescherming op te bouwen.

De vaccinatiecampagne in de woonzorgcentra blijft verder denderen. Intussen kreeg bijna 85% van de bewoners 2 dosissen van het vaccin. Ook bijna 3 op 4 medewerkers is intussen gevaccineerd. Gezien de hoge vaccinatiegraad in de Vlaamse woonzorgcentra is het realistisch dat alle voorzieningen binnenkort aan deze criteria zullen beantwoorden en dus versoepelingen zullen kunnen doorvoeren. Je kan de voortgang van de vaccinaties opvolgen via de online vaccinatieteller.

De Vlaamse Ouderenraad reageert tevreden

De verhuis naar het woonzorgcentrum is voor veel ouderen een ingrijpende gebeurtenis. Als je de eerste dagen of zelfs weken in isolatie moet doorbrengen heeft dat vanzelfsprekend een zwaar psychosociaal effect.

“We hebben in de Taskforce Covid-19 Zorg aangedrongen op meer proportionele maatregelen die een veilig alternatief kunnen bieden voor de dagenlange isolatie op de kamer voor nieuwe bewoners.

Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad

“Door de versoepelingen komt de balans tussen veiligheid en welzijn opnieuw meer in evenwicht. Al blijft het een belangrijke taak voor de woonzorgcentra om in deze moeilijke periode een warme ontvangst voor nieuwe bewoners te garanderen. We hebben er vertrouwen in dat de voorzieningen dit ter harte nemen en de versoepelde richtlijn in de praktijk zullen brengen.”

Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad

Schommelingen in de vaccinatiegraad

De nieuwe richtlijnen laten versoepelingen toe wanneer 90% van de bewoners en 70% van het personeel volledig gevaccineerd zijn. Maar dit zijn natuurlijk geen statische gegevens. Door de aanwerving van nieuwe medewerkers of de verhuis van nieuwe bewoners kunnen die percentages schommelingen vertonen en mogelijks zelfs even onder de drempelwaarden duiken. De richtlijnen stellen echter duidelijk dat dit er niet toe kan leiden dat de contactmogelijkheden opgeschort worden. De concrete regeling in het woonzorgcentrum voor nieuwe bewoners en de bezoekrichtlijnen kunnen dus niet van dag op dag wijzigen.

Dit blijven absolute streefcijfers en moeten maximaal gerealiseerd worden. Voorzieningen moeten de vaccinatiegraad dan ook goed monitoren en blijven sensibiliseren tot vaccinatie. De overheid wil er dan weer voor zorgen dat nieuwe bewoners en medewerkers snel gevaccineerd kunnen worden.

Meer weten

In de laatste update van de tijdelijke maatregelen voor de ouderenzorg kun je de meest recente richtlijnen nalezen.

Helemaal achteraan het document vind je een handig overzicht dat een vergelijking biedt tussen de basisrichtlijnen en de versoepelde richtlijnen die gelden als er voldaan is aan de vereiste vaccinatiegraad.

Toegevoegd op 5 March 2021