Nieuwe corona richtlijnen: Meer sociaal contact voor bewoners woonzorgcentra

Nieuwe corona richtlijnen: Meer sociaal contact voor bewoners woonzorgcentra

bezoek woonzorgcentra

De Taskforce Covid-19 Zorg, waar de Vlaamse Ouderenraad deel van uitmaakt, kondigt versoepelingen aan voor bewoners van woonzorgcentra. Er is opnieuw meer sociaal contact toegelaten, mits enkele voorwaarden. Het gaat zowel om contacten tussen bewoners als om contacten met bezoekers. “Naar dit nieuws hebben medewerkers, bewoners en familie erg lang uitgekeken. De Vlaamse Ouderenraad is zeer verheugd met de versoepelingen.”

Meer contact tussen bewoners

Bewoners mogen terug meer contact hebben met elkaar, zeker binnen hun eigen leefgroep. En ook contacten tussen verschillende leefgroepen zijn opnieuw mogelijk, maar daar is afstand nog steeds nodig, bijvoorbeeld wanneer bewoners samen eten in het restaurant.

Meer contact met bezoekers en meer vrijheid buiten woonzorgcentrum

De nieuwe bezoekregeling is geïnspireerd door de bestaande nationale regels voor alleenstaanden en komt er vooral om bewoners van woonzorgcentra dezelfde rechten te geven als de rest van de samenleving. Concreet wil dat zeggen:

  • Elke bewoner kan twee nauwe knuffelcontacten ontmoeten. Die contacten kunnen doorgaan in een aangepaste ruimte of op de eigen kamer, de cafetaria voorlopig nog niet toegankelijk voor bezoekers. De bewoner en bezoeker hoeven geen mondmasker te dragen en mogen elkaar aanraken. De twee knuffelcontacten mogen niet tegelijk aanwezig zijn en kunnen om de twee weken wisselen.
  • Daar bovenop kunnen bewoners in open lucht afspreken met andere familieleden of vrienden. Zoals voor iedereen geldt, mag die groep maximum uit vier personen bestaan die allen een mondmasker dragen.
  • Mantelzorgers kunnen ondersteuning bieden aan bewoners, bijvoorbeeld om te helpen tijdens een maaltijd. Dit gebeurt op de kamer van de bewoner.

Bezoekuren moeten dag-, avond- én weekendmomenten bevatten.

Bezoekers moeten alle preventieve en hygiënische maatregelen blijven respecteren. Het gaat onder meer om het dragen van een mondmasker en het regelmatig wassen van de handen. DeTaskforce wijst ook nog eens op de mogelijkheid om sneltesten af te nemen bij bezoekers.

Ook niet-gevaccineerde bewoners

De nieuwe regels gelden voor zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde bewoners. Bewoners die geen vaccin ontvingen, mogen dus niet uitgesloten worden.

Voorwaarden

Deze versoepelingen kunnen van start gaan wanneer het woonzorgcentrum voldoet aan volgende voorwaarden:

  • Als 90% van de bewoners en 70% van het personeel volledig gevaccineerd zijn, dus wanneer zij twee dosissen van het vaccin kregen.
  • 10 dagen na de tweede prik, zodat het vaccin voldoende tijd heeft om bescherming op te bouwen.

De cijfers in Vlaamse woonzorgcentra doen het goed. Gezien de hoge vaccinatiegraad in de Vlaamse woonzorgcentra is het realistisch dat alle centra binnenkort de criteria zullen halen. Uit de zelfrapportage van de Vlaamse woonzorgcentra blijkt alvast dat we op goede weg zijn. Bovendien ging intussen de 2e vaccinatieronde in 719 (of 87,3%) van de Vlaamse woonzorgcentra van start. Wanneer het laatste duwtje in de rug daar is, gaat deze versoepelde bezoekregeling dus van start.

Wat bij een (nieuwe) uitbraak in het woonzorgcentrum?

In voorzieningen waar één of meer bewoners of medewerkers besmet zijn, kan een tijdelijke specifieke regeling uitgewerkt worden. Zo kan er in een bepaalde leefgroep tijdelijk een beperking van het aantal bezoekers gelden.

Verregaande bezoekbeperkingen kunnen enkel in uitzonderlijke gevallen nog gerechtvaardigd worden, het lokaal bestuur kan hierover beslissen. De regel dat er steeds minimaal één fysieke bezoeker toegelaten moet worden, blijft wel onverminderd gelden.

Participatie van bewoners

De concrete bezoekregelingen in elk woonzorgcentrum moeten maximaal participatief tot stand komen, bijvoorbeeld door ze op te stellen in overleg met de bewoners- en familieraad.

Reactie Vlaamse Ouderenraad

“Naar dit nieuws hebben medewerkers, bewoners en familie erg lang uitgekeken. De Vlaamse Ouderenraad is zeer verheugd met de versoepelingen die perspectief geven aan een zeer grote groep mensen”, zegt Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad. “Deze crisis plaatste de voorzieningen voor moeilijke afwegingen tussen veiligheid en welzijn. Uit angst voor het virus werd al te vaak volop ingezet op veiligheid, terwijl welzijn onbedoeld naar het achterplan verdween. Met deze versoepelingen brengen we de balans terug meer in evenwicht.”

"Uit angst voor het virus werd al te vaak volop ingezet op veiligheid, terwijl welzijn onbedoeld naar het achterplan verdween. Met deze versoepelingen brengen we de balans terug meer in evenwicht.”

Nils Vandenweghe, directeur Vlaamse Ouderenraad

De nood aan meer contact is groot. Sommige bewoners moesten kiezen wie van hun kinderen de afgelopen maanden op bezoek kon komen. Anderen hebben hun (achter)kleinkinderen die geboren werden tijdens de pandemie nog nooit gezien. Met deze versoepelingen zetten we een eerste stap om schrijnende situaties een halt toe te roepen.

Tegelijkertijd is er nog een lange weg af te leggen richting een normale bezoekregeling zonder beperkingen. We hopen dat een verdere gunstige evolutie van de epidemologische situatie in de woonzorgcentra en de ruimere samenleving binnen afzienbare tijd kan resulteren in verdere versoepelingen. Voor bewoners van woonzorgcentra, maar ook voor ouderen die thuis wonen”, aldus Vandenweghe.

"We hopen dat de woonzorgcentra de versoepelingen maximaal in de praktijk brengen en in de komende weken en maanden hun open karakter terugwinnen.”

Nils Vandenweghe

“De voorbije weken zagen we dat sommige woonzorgcentra op eigen initiatief al kozen voor een versoepelde bezoekregeling. We zijn tevreden dat de Taskforce nu algemeen geldende regels afkondigt, zodat alle bewoners kunnen rekenen op dezelfde versoepelingen. We hopen dat de woonzorgcentra de versoepelingen maximaal in de praktijk brengen en in de komende weken en maanden hun open karakter terugwinnen.”

Toegevoegd op 18 februari 2021