Terugbetaling psychologische hulp, nu ook voor ouderen!

Terugbetaling psychologische hulp, nu ook voor ouderen!

handen oudere vrouw therapeut psycholoog

Een tijdje terug lieten we al weten dat videoconsultaties bij een geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog worden terugbetaald voor 18 tot 65-jarigen. Minister De Block gaf toen al aan dat ze dit zo snel mogelijk wou uitbreiden naar alle leeftijden. De minister voegde na lange tijd de daad bij het woord en kondigt aan dat nu ook jongeren onder de 18 jaar en 65-plussers eindelijk kunnen rekenen op een terugbetaling. Bovendien gaat het om een algemene uitbreiding van de terugbetaling, die dus ook voor fysieke consultaties geldt. De Vlaamse Ouderenraad is, na een lange tijd van verontwaardiging, zeer verheugd met deze maatregel!

Versnelde uitbreiding

De Vlaamse Ouderenraad pleitte al eerder voor de terugbetaling van psychologische hulp voor iedereen die worstelt met psychische problemen. Ook voor ouderen dus. Het is de taak van de overheid om in die gelijkwaardige ondersteuning te voorzien. Door de coronacrisis is de nood aan psychologische hulpverlening nog urgenter geworden. Daarom kiest de overheid nu voor een versnelde uitbreiding naar alle leeftijden. Een beslissing die de Vlaamse Ouderenraad toejuicht.

“Het is fantastisch nieuws dat we versneld kunnen uitbreiden naar alle leeftijden. Als regering hebben we dat vandaag solidair beslist, in het belang van het mentaal welzijn van iedereen. De coronacrisis heeft een belangrijke psychologische impact op veel mensen en die willen we zo goed mogelijk helpen opvangen, met de hulp van de klinisch psychologen en orthopedagogen op het terrein.”

Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block

Deze terugbetaling is momenteel al van kracht, je kan er dus al gebruik van maken.

Voorwaarden

Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Om recht te hebben op de terugbetaling, heb je een doorverwijzing nodig van je huisarts of van een arbeidsgeneeskundige. Verder geldt de terugbetaling enkel voor vaak voorkomende psychische problemen zoals angst, depressie of problematisch alcoholgebruik. Ten slotte kun je niet bij elke psycholoog terecht. Via de website van het RIZIV vind je een overzicht terug.

Tijdens de coronacrisis: digitale consultaties

Om ook tijdens de coronacrisis psychologogische hulp te bieden, kiezen heel wat psychologen er voor om digitale consultaties aan te bieden. Maar die digitale context kan voor drempels zorgen. Het is een andere, nieuwe manier van werken en dus even wennen. Maar in de praktijk rolt de online psychologische hulpverlening zich stilaan uit en de ervaringen zijn positief. In deze coronatijden is online hulpverlening zeker en vast een waardig alternatief voor een fysieke ontmoeting met een psycholoog. Als je nood hebt aan een gesprek, stel het dan niet uit, maar maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn.

Als je voelt dat je nood hebt aan een gesprek, laat het online gegeven je dan zeker niet afschrikken. In deze coronatijden is online hulpverlening het beste alternatief voor een fysieke ontmoeting met een psycholoog. Stel een gesprek dus niet uit.

Meer informatie

De terugbetaling voor jongeren en ouderen is een uitbreiding van de conventie die vorig jaar al werd ingevoerd. Daarin werd bepaald dat je na doorverwijzing door een huisarts of arbeidsgeneeskundige, recht hebt op de terugbetaling van maximaal 8 sessies bij een psycholoog per jaar. Hierdoor ligt de kostprijs van een consultatie een stuk lager. Je betaalt nog 11,2 euro per sessie, of 4 euro als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming.

Wil je meer informatie over de terugbetaling van psychologische hulp in de eerste lijn? Neem dan contact op met je huisarts of arbeids- of preventiearts op het werk.

Toegevoegd op 3 april 2020