Nieuwe aanbevelingen: Hoe en hoeveel moet je bewegen voor je gezondheid?

Nieuwe aanbevelingen: Hoe en hoeveel moet je bewegen voor je gezondheid?

bewegen ouderen

We moeten allemaal wat meer bewegen. Zeker nu we door de coronapandemie moeten binnenblijven en te veel stilzitten. Maar de hamvraag is ‘Hoeveel moet je dan bewegen?’ Het Vlaams Instituut Gezond Leven geeft daar nu een concreet antwoord op, voor alle burgers.

Op beweging staat geen leeftijd

Op bewegen staat geen leeftijd, maar peuters hebben andere beweegnoden dan hun ouders en grootouders. Daarom heeft het Vlaams Instituut Gezond Leven nieuwe concrete richtlijnen klaar voor verschillende groepen: baby's, peuters en kleuters, kinderen en jongeren, volwassen en 65-plussers. Ook nieuw zijn de concrete aanbevelingen voor zwangere en pas bevallen vrouwen en de aandacht voor mensen met een ziekte of een beperking. Dankzij die onderverdeling vinden alle burgers makkelijk beweegadvies op maat.

Op basis van aanbevelingen WHO

Eind november 2020 lanceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nieuwe aanbevelingen. Die geven mee hoeveel en waarom je best beweegt om gezond te zijn. En vanaf wanneer je te vaak stilzit. Info waar élke Vlaming beter van wordt, aangezien een actief leven heel wat fysieke én mentale voordelen biedt.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vertaalde de nieuwe aanbevelingen naar Vlaamse context, samen met een expertengroep en met steun van de Vlaamse overheid. Wat opvalt, is onder meer de expliciete aandacht voor mensen met een ziekte of beperking.

“Vóór de coronacrisis bewoog slechts 6 op de 10 Vlamingen voldoende voor een goede gezondheid. Sinds januari geeft bijna 1 op de 2 personen van 18 jaar en ouder aan dat ze minder bewegen door de coronacrisis. Zo blijkt uit de grote motivatiebarometer. Bij jongvolwassenen is dat zelfs 57%. Ook alarmerend is dat bij mensen met een aandoening, die net baat hebben bij extra beweging, ook 47% minder beweegt dan voorheen.”

Professor Greet Cardon van de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (UGent)

Ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke benadrukt het belang en nut van de beweegaanbevelingen: 

“Het zijn voor iedereen moeilijke tijden nu. We zijn tevreden dat deze concrete beweegadviezen er zijn. Want beweging helpt ons niet alleen fysiek, maar óók mentaal.” 

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke 

Elke stap telt!

Een van de opvallendste wijzigingen ten opzichte van 2017 is dat je niet langer hoeft te bewegen in 'blokken' van minstens 10 minuten matig intensieve beweging. De trap nemen, een speel- of wandelpauze van 5 minuutjes, de auto verder parkeren, ... heeft ook effect! Elke minuut en elke stap telt voor je gezondheid.

Doe de test

Als je niet weet of je al genoeg beweegt kan je met de ludieke beweegtest aan de slag.

Meer informatie

De nieuwe beweegaanbevelingen vind je hier. Benieuwd naar de specifieke aanbevelingen voor 65-plussers? Die vind je hier.

Toegevoegd op 12 februari 2021