Neem je mantelzorgverlof? Dan heb je misschien wel recht op een aanmoedigingspremie.

Neem je mantelzorgverlof? Dan heb je misschien wel recht op een aanmoedigingspremie.

aanmoedigingspremie mantelzorger

Sinds 5 maart kan je een aanmoedigingspremie aanvragen als je verlof voor mantelzorg opneemt. De aanmoedigingspremie komt bovenop de uitkering van de RVA, net zoals bij de andere thematische verloven.

Even opfrissen: Verlof voor mantelzorg?

Sinds 1 september 2020 kunnen mantelzorgers een officieel statuut verkrijgen via het ziekenfonds. Aan de erkenning als mantelzorger met een sociaal voordeel werd het mantelzorgverlof gekoppeld. Tijdens dat mantelzorgverlof krijg je een onderbrekingsuitkering van de RVA.

Meer info over verlof voor mantelzorg vind je hier.

Nieuw: Aanmoedingspremie

Sinds 5 maart kunnen werknemers uit de privé-sector of de socialprofitsector die mantelzorgverlof nemen, een Vlaamse aanmoedigingspremie aanvragen. Dit is een aanvullende uitkering die bovenop de onderbrekingsuitkering van de RVA komt.

Je kan de premie aanvragen met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2020. De algemene voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremies zijn hierbij van toepassing. Maar er is er een uitzondering op de aanvraagtermijn. Normaal doe je dat binnen 6 maanden na de start van je onderbreking. Maar wie een periode van mantelzorgverlof opneemt (of opnam) die begon tussen 1 september en 31 december 2020, heeft na de start van de onderbreking uitzonderlijk 9 maanden de tijd om de aanvraag in te dienen.

Meer informatie

Meer info over de aanmoedigingspremie vind je hier.

Toegevoegd op 19 March 2021