Mondzorg bij ouderen blijft een uitdaging

Mondzorg bij ouderen blijft een uitdaging

mondzorg

Naar aanleiding van de jaarlijkse dag van de mondgezondheid op 20 maart, vroeg Zorgnet-Icuro aandacht voor mondgezondheid bij ouderen. De zorgkoepel werpt op dat een slechte mondgezondheid bij ouderen een onderkend probleem is met een grote impact op hun levenskwaliteit.

Frequentie tandartsbezoek

Waar een tandartsbezoek bij jongeren goed ingeburgerd is, geeft slechts 34% van de 75-plussers aan het voorbije jaar een tandarts te hebben bezocht. Zeker wanneer de zorgnoden toenemen, blijkt de mondgezondheid achteruit te gaan. Ouderen zijn steeds vaker tandeloos.

Dat de actie omtrent de mondgezondheid van ouderen nodig is, bleek eerder ook al uit cijfers van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. In 2019 voerden zij een onderzoek uit bij hun leden die ouder zijn dan 70. Daaruit bleek dat één op drie tussen 2015 en 2017 geen tandarts bezocht had. Vooral zorgafhankelijke ouderen bleken amper toegang te hebben tot (preventieve) mondzorg.

Uitdagingen

Zorgnet-Icuro schetst enkele uitdagingen, waaronder het feit dat er in de toekomst meer monden én meer tanden zullen zijn om voor te zorgen. Want naast de toename van het aantal ouderen, is er ook een grote groep die zijn natuurlijke tanden heeft behouden dankzij een betere preventie.

Om werk te maken van een betere mondgezondheid bij ouderen, pleit Zorgnet-Icuro voor een ouderenzorgbeleid dat van mondgezondheid een prioriteit maakt in alle zorgcontexten. Zowel thuis als in het woonzorgcentrum en in het ziekenhuis.

Meer lezen?

Het volledige pleidooi kan je terugvinden op de website van Zorgnet-Icuro.

Toegevoegd op 25 March 2022