Handig overzicht: Update vaccinatiestrategie Covid-19

Handig overzicht: Update vaccinatiestrategie Covid-19

corona vaccin

Goed nieuws! De meeste bewoners van woonzorgcentra ontvingen intussen hun eerste dosis van het vaccin. En ook heel wat medewerkers kregen al een prikje. Maar wanneer komt de rest van de bevolking nu aan de beurt? De vaccinatiestrategie wordt steeds concreter, maar moet ook regelmatig bijgestuurd worden. Om het bos door de bomen te blijven zien, geeft de Vlaamse Ouderenraad je een overzicht van de belangrijkste recente ontwikkelingen.

Timing wordt herbekeken

Eind januari stelde de Vlaamse regering nog een voorlopige timing op die aangeeft welke groep wanneer een eerste prik zal krijgen. Die timing moet al herbekeken worden, voornamelijk omdat beslist werd het Astra-Zeneca vaccin niet toe te dienen aan personen ouder dan 55 jaar. Over de precieze gevolgen voor de timing van de vaccinatiecampagne wordt volgende week meer duidelijkheid verwacht.

Wat wel al zeker is, is dat ouderen nog steeds een prioritaire groep zijn, die als eerste in de rij mogen gaan staan voor het vaccin. Een open brief waarin een aantal mensen vaccinatievoorrang vroeg voor jongeren, zorgde begin februari voor discussie. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke toonde begrip voor die oproep, maar verdedigde ook de keuze om eerst ouderen te vaccineren. “De meest kwetsbaren eerst vaccineren, verlaagt de druk op onze gezondheidszorg. Voorrang geven aan jongeren is dus minder aangewezen.”, klinkt het. Bovendien staat het vaccineren niet rechtstreeks in verband met meer vrijheid. De minister benadrukte dat “ook wanneer je gevaccineerd bent, je je nog aan de geldende maatregelen zal moeten houden. Pas wanneer de epidemiologische situatie het toelaat, kan er nagedacht worden over versoepelingen.

Verder vertelde minister Beke deze week ook nog dat er bij de verder uitrol van de vaccinatiecampagne gewerkt zal worden volgens leeftijd. De oudste mensen zullen eerst aan de beurt komen, en zo zal stelselmatig iedereen aan de beurt komen.

Lijst van risicogroepen afgeklopt

Naast ouderen, zijn risicopatiënten een andere prioritaire groep. Dit zijn personen die erg kwetsbaar zijn voor het virus. Tot nog toe was er geen duidelijkheid over wie dat precies was, maar begin februari werd op de Interministeriële Conferentie een lijst voorgesteld met patiënten die in aanmerking komen. Het gaat om 45 tot 64-jarigen met een chronische aandoening (ademhaling, hart- en vaatziekten of neurologisch), overgewicht (BMI hoger dan 30), diabetes (type 1 en 2), dementie, een kwaadaardig kankergezwel of een hoge bloeddruk.

Ook een aantal jongere risicopatiënten zullen prioritair ingeënt worden. Het gaat om 18 tot 64-jarigen die lijden aan bloedkanker, een chronische nierziekte of nierinsufficiëntie, het syndroom van Down, een verzwakt immuunsysteem, aids of HIV, een zeldzame ziekte of personen die een orgaantransplantatie ondergingen of hiervoor op de wachtlijst staan.

Om te identificeren wie tot zo’n risicogroep behoort, rekent men op de gegevens van de mutualiteiten en huisartsen. Maar als risicopatiënt heb je geen attest nodig van je huisarts om aan te tonen dat je in aanmerking komt voor een vroege vaccinatie.

Astra-Zeneca vaccin voorlopig niet voor ouderen

Onlangs werd een derde vaccin goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA), het vaccin van Astra-Zeneca. En hoewel dat agentschap groen licht gaf om het vaccin bij alle volwassenen te gebruiken, ongeacht hun leeftijd, gaf het wel mee dat andere opties de voorkeur krijgen voor ouderen. In België zal daarom het vaccin voorlopig enkel gebruikt worden voor 18 tot 55-jarigen. Bij deze groep is de goede werkbaarheid al aangetoond, bij ouderen is dat nog niet het geval. Mogelijks wordt deze beslissing wel nog herbekeken wanneer er meer gegevens zijn.

Vaccinatie in de woonzorgcentra op schema

De vaccinatiecampagne in de Vlaamse woonzorgcentra gaat met rasse schreden vooruit. In bijna 97% van de woonzorgcentra kregen de bewoners al een eerste prik. In 33% van de voorzieningen werd zelfs al een tweede dosis van het vaccin toegediend. Via een online vaccinatieteller kan je de vooruitgang volgen.

Nieuwe bewoners van woonzorgcentra die de start van de vaccinatiecampagne gemist hebben, zullen ingeënt worden door mobiele teams. Ook bewoners die de vaccinatiemomenten gemist hebben, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname, kunnen rekenen op deze teams. Ze moeten wel nog even wachten op hun prikje. Aangezien mobiele teams gekoppeld zijn aan de vaccinatiecentra, moeten we nog even wachten tot de centra volledig operationeel zijn. Bovendien zal de eerste focus van deze centra de vaccinatie van de medewerkers uit de eerstelijnszorg zijn, zoals huisartsen en thuisverpleegkundigen.

Vaccinatie in assistentiewoningen

Bewoners van assistentiewoningen, aanpalend aan een woonzorgcentrum, worden tijdens de vaccinatiemomenten in het woonzorgcentrum gevaccineerd. De bewoners van assistentiewoningen waarbij dat niet het geval is, zullen nog even moeten wachten. Zij worden krijgen hun prikje wanneer alle 65-plussers gevaccineerd worden.

Aanvankelijk werd gecommuniceerd dat deze bewoners zich naar het vaccinatiecentrum zouden moeten verplaatsen. Momenteel wordt de piste verkend of er in de assistentiewoningen thuisvaccinaties georganiseerd kunnen worden, in samenwerking met de vaccinatiecentra. Dit is echter nog niet officieel bevestigd. De Vlaamse Ouderenraad volgt deze discussie verder op.

Vaccinatiecentra starten op vanaf 15 februari

Intussen zijn de locaties van de verschillende Vlaamse vaccinatiecentra gekend. De centra zijn in volle voorbereiding en moeten tegen 1 maart volledig operationeel zijn. Een deel van de centra zal op 15 februari al opgestart worden. Zij zullen dan al beginnen met het vaccineren van eerstelijns gezondheidsmedewerkers.

In de loop van de komende maanden zal dan elke Vlaming een persoonlijke uitnodiging krijgen per brief, sms of e-mail. In die uitnodiging zal je te weten komen wanneer en waar je je kan laten inenten. Als het voorgestelde moment echt niet past, zal je de mogelijkheid hebben om de afspraak te verplaatsen.

Gezien vaccinatie niet verplicht is, moet je niet op die uitnodiging ingaan. Maar pas als 70% van de bevolking gevaccineerd is, kan er gesproken worden over een succesvolle vaccinatiecampagne.

Ook goed om te weten: elk vaccinatiecentrum zal uitgerust zijn met een callcenter, waar mensen terecht kunnen met vragen.

Meer weten? Of heb je vragen?

Op de website laatjevaccineren.be vind je het antwoord op heel wat veelgestelde vragen terug. 

Toegevoegd op 5 februari 2021