Handig overzicht: Update vaccinatiestrategie Covid-19

Handig overzicht: Update vaccinatiestrategie Covid-19

corona vaccin

Na het nieuws dat het AstraZeneca-vaccin ook voor 55-plussers veilig én effectief is, werd de vaccinatiestrategie opnieuw bijgestuurd. Om het bos door de bomen te blijven zien, geeft de Vlaamse Ouderenraad je een overzicht van de belangrijkste recente ontwikkelingen.

65-plussers krijgen sneller een vaccin

Het uitgangspunt van de vaccinatiestrategie blijft ongewijzigd: de personen die het meest kwetsbaar zijn voor een ernstig ziekteverloop na besmetting moeten eerst gevaccineerd worden. Op die manier wil de overheid de druk op de gezondheidszorg verder laten afnemen.

Omdat het AstraZeneca-vaccin nu bij alle leeftijdsgroepen kan toegediend worden, kan de vaccinatie van 65-plussers versneld van start gaan. De oudste leeftijdsgroepen zullen daarbij eerst aan bod komen. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke gaf deze week de opdracht om de vaccinatie-uitnodigingen te verzenden naar de 32 800 thuiswonende 85-plussers. Zij zijn vanaf 15 maart welkom in de vaccinatiecentra voor hun prikje.

Verwacht wordt dat de 65-plussers halverwege mei aan de beurt zullen komen. Al blijven voorspellingen onzeker, omdat de voortgang van de vaccinatiecampagne afhangt van het aantal geleverde vaccins.

Sommige ouderen komen in aanmerking voor thuisvaccinatie, bijvoorbeeld personen met gevorderde dementie of bedlegerige personen. Die selectie gebeurt op basis van medische criteria. Heb je je uitnodigingsbrief ontvangen en denk je in aanmerking te komen voor thuisvaccinatie? Dan kan je bellen naar jouw vaccinatiecentrum dat vermeldt staat op de brief. Zij geven je meer informatie hoe je een thuisvaccinatie kan aanvragen. Een medische evaluatie door je huisarts is daarbij altijd nodig.

Discussie over de vaccinatie van risicogroepen

Eerder dit jaar was er al een lijst afgeklopt met de risicogroepen die prioritair gevaccineerd zouden worden. Het gaat om personen die omwille van bepaalde aandoeningen erg kwetsbaar zijn voor het virus. De vaccinatie van die risicogroepen is vooralsnog niet gestart, onder meer omdat het ICT-systeem dat nodig is om de uitnodigingen te verzenden aan de juiste personen, nog niet op punt staat.

De groep risicopatiënten zou uit meer dan anderhalf miljoen mensen bestaan. Om hen correct te identificeren, wordt gerekend op data van ziekenfondsen en huisartsen. Die werkwijze staat ter discussie omwille van eventuele privacy-inbreuken en het schenden van het beroepsgeheim van artsen. Het Vlaams patiëntenplatform blijft wel sterk achter de prioritaire vaccinatie van risicogroepen staan en stelt dat hen voorrang geven mensenlevens redt, de druk op de ziekenhuizen verlaagt en zo hopelijk ook kan leiden tot een snellere versoepeling van de coronamaatregelen. Deze discussie wordt dus vervolgd.

Vaccinatie van mantelzorgers

Dat mantelzorgers het door corona niet makkelijk hebben omwille van extra stress, moeilijke situaties om zorg te verlenen, toename van de zorg die verleend moet worden, weten we intussen. In het advies 5 garanties voor ouderen in coronatijden schoof de Vlaamse Ouderenraad dit al naar voor.

De mantelzorgverenigingen en VIVEL (Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn) vroegen recent ook aandacht voor mantelzorgers bij de vaccinatiestrategie. Specifiek voor mantelzorgers die deel uitmaken van de gezinsbubbel van een patiënt of het knuffelcontact zijn. De organisaties vroegen om hen samen met de risicopatiënten te vaccineren.

VIVEL laat weten dat zij bericht kregen dat dit om twee redenen voorlopig niet mogelijk is. Enerzijds zou dit er voor zorgen dat de groep nog groter wordt, waardoor andere essentiële groepen ver achteruit geschoven worden in de strategie. Anderzijds kan dat dan weer in strijd zijn met de antidiscriminatiewetging, meer bepaald op basis van de wettelijk beschermde criteria gezondheidstoestand en/of handicap. 

Vaccinatie in assistentiewoningen

Ongeveer 340 groepen van assistentiewoningen hebben gereageerd op de oproep van het Agentschap Zorg & Gezondheid om bewoners ter plaatste te vaccineren. Dat is goed voor 15 000 bewoners van assistentiewoningen die niet fysiek verbonden zijn aan een woonzorgcentrum. De assistentiewoningen met een eigen team startten op 1 maart met vaccineren. Assistentiewoningen die beroep doen op een mobiel team, kunnen vanaf midden starten.

Bewoners van assistentiewoningen die wel fysiek verbonden zijn aan een WZC, konden al sinds de start van de vaccinatiecampagne terecht in dat aanpalend woonzorgcentrum.

Toegevoegd op 5 March 2021