AstraZeneca vaccin veilig én effectief voor ouderen

AstraZeneca vaccin veilig én effectief voor ouderen

astrazeneca ouderen

De afgelopen weken waren alle ogen gericht op het AstraZeneca-vaccin. De vraag waar iedereen zich het hoofd over brak: is het vaccin nu wel of niet veilig voor ouderen? De Hoge Gezondheidsraad verwees deze week alle twijfels naar de vuilnisbak. Een nieuw nieuw advies stelt heel duidelijk dat het vaccin niet alleen veilig, maar ook effectief is voor ouderen.

Nieuwe wetenschappelijke studies

De Hoge Gezondheidsraad baseert haar advies op verschillende internationale wetenschappelijke studies. Die studies bieden een solide wetenschappelijke basis om te besluiten dat het aangewezen is om het AstraZeneca-vaccin ook in te zetten bij ouderen.

Zo wijst een studie in Schotland op een drastische vermindering van de hospitalisaties na inenting met AstraZeneca. Ook bij 80-plussers is dat het geval: het aantal ziekenhuisopnames bij deze groep neemt af met 81%. Een Britse studie toont dan weer aan dat 70-plussers die het AstraZeneca-vaccin ontvingen na verloop van tijd een bescherming van 73% tegen het coronavirus ontwikkelen.

Het AstraZeneca-vaccin toont zich bovendien even effectief als het Pfizer-vaccin. Uit een vergelijkende studie van beide vaccins blijkt dat na vaccinatie met Pfizer het aantal ziekenhuisopnames afneemt met 85%, bij AstraZeneca gaat het zelfs om een terugdringing met 94%.

Voldoende bewijs om twijfel weg te nemen

Misschien heb je twijfels bij het AstraZeneca-vaccin omdat de Hoge Gezondheidsraad eerder adviseerde om het vaccin niet toe te dienen aan 55-plussers? Hoewel dat klopt, is het belangrijk om rekening te houden met de motieven van de raad voor dit advies.

Toen de HGR begin februari dringend om advies gevraagd werd, waren er nog niet voldoende studies uitgevoerd waarbij 55-plussers het vaccin toegediend kregen. De raad gaf dan ook aan over onvoldoende gegevens te beschikken om met zekerheid conclusies te trekken over de doeltreffendheid ervan bij ouderen.

De experten benadrukten echter meteen dat dit zeker niet betekent dat het vaccin niet doeltreffend zou zijn of geen bescherming zou bieden voor ouderen. Ze toen beschikten simpelweg nog niet over voldoende informatie. Nu er verschillende internationale studies gepubliceerd zijn, kan de HGR zich met zekerheid positief uitspreken.

Internationale consensus

Het Europees Geneesmiddelenagentschap gaf eerder al groen licht voor de inenting van ouderen met het AstraZeneca-vaccin. En ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uitte al haar vertrouwen in het vaccin. Nu doet de Hoge Gezonsheidsraad dat dus ook.

Meer informatie

Je leest meer over het AstraZeneca-vaccin en de andere goedgekeurde vaccins op de website laatjevaccineren.be.

 

Toegevoegd op 4 March 2021