Bezoek in de woonzorgcentra mogelijk vanaf 18 mei

Bezoek in de woonzorgcentra mogelijk vanaf 18 mei

bezoek woonzorgcentra ouderen maatregel corona familie

Nadat de Nationale Veiligheidsraad op 15 april een bezoekregeling in woonzorgcentra communiceerde die heel wat stof deed opwaaien en nadien afgevoerd werd, is het binnenkort écht zo ver: vanaf 18 mei zal onder strikte voorwaarden bezoek mogelijk zijn in woonzorgcentra. Dat stemt heel wat bewoners en familieleden gelukkig, want na 2 maanden is het gemis erg groot. Tegelijk is er oog voor de veiligheid, en kunnen voorzieningen zelf bepalen of bezoek in hun woonzorgcentrum al kan plaatsvinden. De versoepelde maatregel biedt dus een mooi evenwicht tussen de nood aan sociaal contact en veiligheid.

Voorwaarde: testen van bewoners en personeel

Rond 11 mei zullen volgens Vlaams minister van welzijn, Wouter Beke, de testen in de woonzorgcentra afgerond zijn. De cijfers tonen vandaag aan dat de besmettingen afnemen. Van de personeelsleden test 2% nog positief, bij de bewoners is dat 5%. Dat zijn belangrijke basisvoorwaarden om opnieuw bezoek toe te laten. De Taskforce COVID-19 Zorg biedt daarom een perspectief en een kader waarbinnen bezoek in woonzorgcentra weer mogelijk wordt vanaf 18 mei, nog altijd met voorwaarden en binnen duidelijke veiligheidsafspraken. 

“De lockdownmaatregelen waren noodzakelijk om de samenleving te beschermen, en zeker de meest kwetsbaren. Nu er opnieuw perspectief komt, door meer sociale contacten, willen we die ook geven aan mensen in woonzorgcentra. Ik ben heel blij dat samen met de vertegenwoordigers van de woonzorgcentra een bezoekersregeling is uitgewerkt, die de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en bewoners verzekert én tegelijk families opnieuw de kans geeft elkaar echt te zien.”

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn

Eindbeslissing ligt bij de woonzorgcentra zelf

Vooraleer opnieuw bezoek te kunnen ontvangen in een woonzorgcentrum, moet de voorziening zelf klaar zijn en zich klaar voelen om dit veilig te organiseren. Uiteraard moet ook een eventuele uitbraak van COVID-19 in het woonzorgcentrum onder controle zijn. Elk woonzorgcentrum kan daarom zelf het tempo bepalen en het afsprakenkader opstellen waarbinnen zij bezoek willen ontvangen.

Daarbij moeten zeker deze basisvoorwaarden vervuld zijn: 

  • De voorziening moet over voldoende personeel en beschermingsmateriaal beschikken om het bezoek veilig te organiseren en tegelijk de dienstverlening van het woonzorgcentrum te blijven verzekeren
  • Alle regels rond afstand bewaren en handhygiëne worden uiteraard strikt gevolgd
  • Het bezoek blijft voorlopig beperkt tot 1 bezoeker per bewoner en liefst altijd dezelfde bezoeker. De mogelijkheid die de Nationale Veiligheidsraad heeft geboden om per gezin 4 bezoekers te ontvangen, geldt voorlopig niet voor de kwetsbare situatie van de woonzorgcentra. Zij moeten nu eerst de tijd krijgen deze individuele bezoekregeling aan te bieden. Binnen de taskforce zal geëvalueerd worden wanneer dit kan uitgebreid worden naar meer bezoekers
  • Hoe vaak er bezoek kan komen en hoe lang het bezoek duurt, kan het woonzorgcentrum zelf bepalen afhankelijk van de haalbaarheid voor de organisatie en het personeel. Indicatief is 1 bezoek van een half uur per week, maar dat mag meer zijn als het woonzorgcentrum dit aankan
  • Elk bezoek is op afspraak
  • De bezoeker en de bewoner mogen in de 14 dagen voor het bezoek geen symptomen gehad hebben die op COVID-19 wijzen en niet positief getest zijn
  • Het bezoek vindt plaats in open lucht of in een aparte bezoekersruimte, die bereikt kan worden zonder onnodig door het gebouw te moeten lopen
  • Zeker de personeelsleden en zoveel als mogelijk ook de bewoners dragen een chirurgisch mondmasker. De bezoeker draagt minstens een stoffen mondmasker waar hij zelf voor zorgt. 

Belangrijk is dat het woonzorgcentrum altijd kan beslissen om een stap terug te zetten in de bezoekvoorwaarden. Het woonzorgcentrum moet wel duidelijk communiceren over de bezoekmogelijkheden naar alle bewoners en hun familie.

“De Nationale Veiligheidsraad van 6 mei heeft beslist dat mensen thuis opnieuw bezoek mogen hebben, met een beperking van 4 personen. Voor de mensen in een sociaal isolement biedt dit mogelijkheden. Voor de woonzorgcentra willen we het bezoek nog beperken tot 1 persoon. Daarvoor zijn aparte voorwaarden uitgewerkt.”

Karine Moykens, voorzitster van de taskforce

Ben je ziek? Ga dan niet langs!

Bij het bezoek moet je uiteraard ook nauw de regels rond veilige afstand, handhygiëne en nies- en hoesthygiëne, het dragen van mondmaskers, ... naleven. Als jij ziek bent, of de bewoner van het woonzorgcentrum ziek is, ga dan niet langs.

Alleen indien het noodzakelijk is, kan een professionele zorgverlener aanwezig zijn bij het bezoek. Zoals bijvoorbeeld bij een persoon met dementie.

Reactie Vlaamse Ouderenraad

De Vlaamse Ouderenraad is tevreden dat bezoek aan bewoners van woonzorgcentra opnieuw mogelijk is, maar dat de eindbeslissing bij de woonzorgcentra zelf ligt.

“Het verlangen is groot. Koppels hebben elkaar bijvoorbeeld al twee maanden moeten missen. Ze hielden contact via alternatieve manieren. Die mooie initiatieven willen we in de toekomst blijven stimuleren. Maar voor sommigen bieden ze op dit moment niet voldoende troost. Er was daarom nood aan perspectief, en dat is er nu."

Nils Vandenweghe, directeur Vlaamse Ouderenraad 

Ook ouderen zelf zijn erg tevreden met de mogelijkheid tot bezoek. In alle voorzichtigheid kunnen zij nu terug hun partner, familielid of vriend(in) bezoeken.

“Ik passeer elke dag langs het raam van mijn vrouw om even te zwaaien. Maar een echt gesprek lukte tot nu toe niet. Als het woonzorgcentrum terug de deuren opent, en ik op bezoek kan gaan, kunnen we terug babbelen met elkaar. Het zou ons allebei zoveel deugd doen.” 

Antoine (85 jaar) 

We zijn bovendien tevreden dat men onze vraag aan de Nationale Veiligheidsraad om geen strakke leeftijdsgrens te hanteren, heeft gevolgd.

Toegevoegd op 8 mei 2020