Bezoekregeling woonzorgcentra doet heel wat stof opwaaien

Bezoekregeling woonzorgcentra doet heel wat stof opwaaien

oudere vrouw woonzorgcentrum corona bezoek

Heel wat chaos ontstond deze week toen de Nationale Veiligheidsraad het bezoekersverbod in woonzorgcentra verzachtte. De richtlijn om één persoon per bewoner toe te laten, werd aangekondigd met de mededeling dat de bewoners het momenteel zeer zwaar hebben en nood hebben aan sociaal contact. En dat zal niemand ontkennen. Maar die richtlijn kwam er zonder overleg met de koepels van de woonzorgcentra. En daar wringt het schoentje. Zij zien dit in praktijk onhaalbaar en beslisten om de richtlijn voorlopig niet te volgen. Ook minister Beke liet nadien weten dat bezoek verboden blijft.

Richtlijnen Nationale Veiligheidsraad

Bewoners van woonzorgcentra en centra voor personen met een handicap, instellingen van de bijzondere jeugdzorg of psychiatrische instellingen kunnen bezoek ontvangen van één persoon, op voorwaarde dat deze persoon de laatste twee weken geen symptomen heeft gehad. Het moet steeds om dezelfde persoon gaan en die moet de afstandsmaatregelen hanteren.

Dat is de richtlijn die woensdagavond aangekondigd werd door premier Wilmès.

Reacties uit de woonzorgcentra

Het was een moeilijke maar noodzakelijke beslissing om de woonzorgcentra 'op slot' te doen, zo'n maand geleden. Toch bleken er nog heel wat bewoners besmet te raken met het virus. Voor de woonzorgcentra komt deze beslissing dan ook als een vergiftigd geschenk. Zij komen handen te kort om besmette bewoners te isoleren van de niet-besmette, en een verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Medewerkers en families zijn ongerust en angstig over hoe de situatie verder zal evolueren.

De koepelorganisaties van de woonzorgcentra beslisten daarom om deze richtlijn voorlopig niet te volgen. Ze zullen familie en vrienden van bewoners adviseren niét op bezoek te komen.

"Wij vragen ons sterk af hoe het al zwaar overbelaste personeel dat in de praktijk in goede banen zal kunnen leiden. Hoe zullen de nodige beschermingsmaatregelen kunnen toegepast worden? Zorgnet-Icuro is van oordeel dat deze maatregel véél te vroeg komt. Uiteraard begrijpen wij dat bewoners al weken geïsoleerd zitten en snakken naar contact. Maar dit is een fundamentele afweging van volksgezondheid. De deuren letterlijk openzetten betekent ook de deuren wagenwijd openzetten voor het virus, meer besmettingen en meer kwetsbare ouderen die hieraan zullen sterven."

Margot Cloet, directeur Zorgnet-Icuro

"Deze beslissing is zonder enig overleg met de sector tot stand gekomen en zal leiden tot een totale chaos in woonzorgcentra. Dit klinkt mooi in theorie, maar heeft grote praktische gevolgen voor de dagdagelijkse werking van woonzorgcentra. Dit betekent namelijk dat extra beschermingsmateriaal voor bezoekers nodig is, iets waar momenteel een groot gebrek aan is. Bovendien hebben we ook extra personeel nodig om bezoekers te begeleiden, terwijl we momenteel al met een tekort aan personeel zitten."

Geert Uytterschaut, voorzitter Vlozo en Véronique De Schaepmeester, gedelegeerd bestuurder Vlozo

Reactie minister Beke

Minister Beke reageerde woensdagavond dat de beslissing doordacht moet gebeuren en dat uitstel beter is.

 

Op donderdag liet de minister dan weten dat bezoek in Vlaamse woonzorgcentra en andere residentiële instellingen vooralsnog verboden blijft. De Vlaamse regering zal nu in overleg met de zorgsector en de Vlaamse taskforce bekijken wanneer en hoe het veilig en haalbaar is om bezoekers te ontvangen.

"We hebben in maart beslist om de woonzorgcentra en andere residentiële voorzieningen in lockdown te plaatsen, met het oog op de volksgezondheid. Dat blijft tot nader order zo. Ik heb natuurlijk veel begrip voor het welzijn van de mensen, dat is ook onze bekommernis. Op een gegeven ogenblik moeten we wel kijken naar het heropenen van dat bezoekrecht. Alleen de vraag wanneer en in welke omstandigheden kunnen we niet onverhoeds beantwoorden." 

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn in Het Middagjournaal van donderdag 16 april 2020

Reactie van de Vlaamse Ouderenraad

De Vlaamse Ouderenraad begrijpt evenmin waarom er geen overleg was met de koepels van de woonzorgcentra en/of de Vlaamse taskforce die het 10-puntenplan van minister Beke in goede banen moet leiden.

Het mag duidelijk zijn dat er per woonzorgcentrum moet bekeken worden wat vanaf wanneer haalbaar is. De Vlaamse Ouderenraad stelt dat de gezondheid, welzijn en veiligheid van de bewoners, het personeel en de bezoekers voorop moeten staan. We begrijpen dus de beslissing van de koepels om de richtlijn voorlopig niet te volgen.

Ben je familielid, mantelzorger of een vriend(in) van een bewoner in een woonzorgcentrum? Wacht dan nog een tijdje met een bezoekje en blijf in tussentijd op andere manieren contact houden met je dierbaren. Of maak een 'Vanuit ons kot'-krantje. Woonzorgcentra nemen zelf ook heel wat initiatieven om contact tussen bewoners en hun omgeving mogelijk te maken.

 

Toegevoegd op 16 april 2020