Welk perspectief voor ouderen binnen de exit strategie? Concrete insteken voor Veiligheidsraad.

Welk perspectief voor ouderen binnen de exit strategie? Concrete insteken voor Veiligheidsraad.

Welk perspectief voor ouderen binnen de exit strategie? Concrete insteken voor Veiligheidsraad.

familie grootouders kleinkinderen tuin gezellig corona sociaal contact

De voorbije weken zijn er ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De voorbije dagen kwam het debat en de besluitvorming op gang om een aantal van die maatregelen op termijn te versoepelen. Daarbij merkt de Vlaamse Ouderenraad dat zowel de negatieve beeldvorming als de enkelvoudig afgebakende leeftijdsgrens van 65 op onbegrip stuit bij heel wat ouderen.

Op basis van die signalen van onderuit, bezorgde de Vlaamse Ouderenraad deze week een nota aan de Nationale Veiligheidsraad. Daarin formuleren we een aantal concrete insteken en aandachtspunten die naar onze mening meegenomen moeten worden in de besluitvorming.

Dé kwetsbaarheid van dé ouderen

Op dit moment ligt er in de media en de politieke besluitvorming een bijzonder accent op ‘de’ kwetsbaarheid van ‘de’ ouderen. Dat is begrijpelijk. We zijn er ons van bewust dat het virus in zijn dodelijkste vorm vooral de oudsten en meest kwetsbaren onder ons treft.

Anderzijds mag niet uit het oog worden verloren dat ‘ouderen’ als afbakening makkelijk drie generaties aan mensen omvat, waarin lang niet iedereen kwetsbaar is. De situatie van een gezonde 65’er kan je niet vergelijken met die van een zorgbehoevende 95-plusser. Ouderen zijn als bevolkingsgroep – onder meer wat gezondheid betreft – zeer divers en heterogeen.

Bovendien leven zij op vele gebieden een waardevolle bijdrage aan de samenleving, bijvoorbeeld in de vorm van mantelzorg, kinderopvang en vrijwilligerswerk. Bijna 10% van de 65- tot 69-jarigen in Vlaanderen is zelfs nog steeds professioneel actief, onder meer in essentiële sectoren. Alle onderzoek geeft daarbij aan dat deze engagementen ook essentieel zijn voor hun eigen gezondheid en welzijn.

Anno 2020 telt België meer dan 2,2 miljoen 65-plussers. Willen we tot een versoepelingsstrategie komen die effectief nageleefd en volgehouden wordt, dan zal deze voldoende genuanceerd moeten zijn en ouderen in uiteenlopende situaties een realistisch perspectief moeten bieden. 

In samenspraak met de sector van ouderen

Er is nood aan meer genuanceerde en gedifferentieerde richtlijnen ten aanzien van ouderen, zodat ook zij terug over een realistisch perspectief kunnen beschikken, en zich als volwaardige burgers erkend voelen.

De Vlaamse Ouderenraad en de ouderenorganisaties vragen daarom om mee betrokken te worden in het denkwerk rond de toekomst van de veiligheidsmaatregelen ten aanzien van ouderen. We vragen de Veiligheidsraad om de komende weken in samenspraak met de sector van ouderen te bekijken welke richtlijnen op een veilige manier mogelijk zijn, zowel op korte als op langere termijn.

Concrete insteken en aandachtspunten voor ouderen

In de nota formuleren we een aantal concrete insteken en aandachtspunten die naar onze mening meegenomen moeten worden in de besluitvorming.

Lees de volledige nota hier.

Categorie