Woonzorgcentra in sneltempo onbetaalbaar

Woonzorgcentra in sneltempo onbetaalbaar

Woonzorgcentra in sneltempo onbetaalbaar

woonzorgcentra onbetaalbaar

Door de hoge inflatie mogen woonzorgcentra en andere zorgvoorzieningen hun dagprijzen het komende jaar niet één maar twee keer indexeren. Dat communiceert het Agentschap Zorg en Gezondheid. Daardoor dreigt de betaalbaarheid van woonzorgcentra in sneltempo nóg meer onder druk te komen te staan, waarschuwt de Vlaamse Ouderenraad. “Een woonzorgfactuur van gemiddeld € 1 800 die geïndexeerd wordt, versus een werknemerspensioen van € 1 250 dat geïndexeerd wordt, dat gaat over netto heel andere bedragen. Er zijn dringend maatregelen nodig om de kostprijs van residentiële zorg draaglijk te maken voor de bewoners.”

Geen oog voor betaalbaarheid

De woonzorgsector reageerde de voorbije weken scherp op de hoge inflatiekosten waardoor voorzieningen financieel onder druk komen te staan. Vooral het feit dat de dagprijs maar één keer per jaar geïndexeerd kan worden, terwijl de kosten van de voorziening maand na maand blijven stijgen, was een doorn in het oog. De overheid komt nu met een oplossing: het komende jaar zal de dagprijs niet één maar twee keer geïndexeerd mogen worden. Dit biedt voorzieningen de mogelijkheid om de stijgende kosten sneller door te rekenen aan de bewoner.“De gemiddelde dagprijs bedraagt vandaag al 60,8 euro”, stelt Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad. “Dat komt neer op een gemiddelde maandelijkse factuur van meer dan € 1 800. Daarbovenop komen nog verschillende supplementen, zoals bijvoorbeeld voor een kappersbezoek, het wassen van kledij, een televisieabonnement of telefoonkosten. Al die kosten zullen stijgen door de hoge inflatie. En dat terwijl wonen in een woonzorgcentrum vandaag voor veel ouderen al zo goed als onbetaalbaar is.”

Meer dan € 1 200 extra per jaar

Het Planbureau verwacht voor het komende jaar een gemiddelde inflatie van ongeveer 6%. Toegepast op de dagprijzen gaat dit al snel over een stijging van ruim € 100 per maand. “Dat betekent dat ouderen met zware en complexe zorgnoden jaarlijks zo’n € 1 200 extra dreigen te betalen voor een woonzorgcentrum, nog los van de prijsstijging voor de supplementen.”

Minister Beke moet zorgbudgetten aanpassen

De pensioenen zullen wel mee geïndexeerd worden, maar liggen te laag om de groeiende kloof te dichten. De Vlaamse Ouderenraad pleit voor een snelle en structurele oplossing: Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke moet de zorgbudgetten in de Vlaamse Sociale Bescherming verhogen.“Om de hoge zorgfacturen te verlichten, bestaan er vandaag twee soorten zorgbudgetten”, legt Vandenweghe uit. “Maar vandaag schieten die allebei tekort om de groeiende onbetaalbaarheid aan te pakken.” 

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is het belangrijkste zorgbudget voor bewoners met een laag inkomen. In theorie varieert dit bedrag tussen 93,97 en 630,8 euro per maand, afhankelijk van mensen hun zorgzwaarte en inkomen. “In de praktijk zien we dat veel bewoners hun zorgnood na verloop van tijd niet meer correct ingeschaald is, waardoor hun zorgbudget lager is dan waar ze eigenlijk recht op hebben”, stelt Nils Vandenweghe. 

Om dat probleem te verhelpen, kondigde het Vlaams regeerakkoord aan dat bewoners met weinig bestaansmiddelen voortaan allemaal hetzelfde bedrag zouden krijgen. Tot nu toe is daar echter nog steeds geen werk van gemaakt. “We roepen Vlaams minister Beke op om die maatregel snel door te voeren. Daarbij is het voor de Vlaamse Ouderenraad duidelijk dat het om het bedrag van de hoogste zorgcategorie moet gaan: dit zijn immers de ouderen met de zwaarste en meest complexe zorgnoden, die 24 uur op 24 zorg en ondersteuning nodig hebben.”  

Daarnaast is er het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Dit is een bedrag van 130 euro per maand voor iedereen met zware zorgnoden. “De laatste 10 jaar werd dit zorgbudget echter niet meer aangepast aan de index, terwijl de kosten voor mensen met een zorgbehoefte wel sterk gestegen zijn. De Vlaamse Ouderenraad vraagt dringend werk te maken van correcte indexaanpassingen voor dit zorgbudget.”

Categorie