Advies 2007/1: Ontwerp van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2006-2009

Het advies op het ontwerp van het Vlaams Ouderenbeleidsplan werd door de Vlaamse Ouderenraad UNANIEM goedgekeurd op 7 maart 2007. De regering keurde het ontwerp van het Vlaams Ouderenbeleidsplan voor de periode 2006-2009 goed. Een aantal punten van het advies van de Vlaamse Ouderenraad werden aangenomen.

 
Lees meer Download PDF

Ouderen zijn IN, dus gebruik voor hen geen termen die OUT zijn

De Vlaamse Ouderenraad heeft enkele aandachtspunten geformuleerd zodat het beeld dat de maatschappij van ouderen voorgeschoteld krijgt, geleidelijk aan kan worden bijgesteld.

Lees meer

Advies 2006/1: Subsidiëring lokaal ouderenbeleid

De Raad van bestuur heeft op 13 september 2006 het advies aangaande de subsidiëring van het Lokale Ouderenbeleid goedgekeurd.

Lees meer Download PDF

Standpunt 2006/1: Mensen zonder papieren

Een actueel thema, dat ook heel wat ouderen bezighoudt die met de problematiek worden geconfronteerd. Daarom wou de werkgroep multicultureel samenleven hieromtrent een standpunt formuleren. In eerste instantie om een standpunt klaar te hebben, indien de Vlaamse Ouderenraad over deze problematiek bevraagd wordt, anderzijds zagen ze het ook als een vuurproef om met de groep tot een gemeenschappelijke visie te komen.

Lees meer Download PDF

Beleidsparticipatie van ouderen in Vlaanderen (2002)

Een regeling via een decreet voor de ouderenadviesraden is reeds jaren een prioritair aandachtspunt.

Lees meer Download PDF