26 december 2007

Standpunt 2007/2: Solidariteitsbijdrage op de pensioenen

Naar aanleiding van de twee hoorzittingen in het federaal parlement over de mogelijke afschaffing van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen verstuurde de Vlaamse Ouderenraad een persbericht.

Lees meer Download PDF
25 september 2007

Advies 2007/2: Uitvoeringsbesluiten inspraak lokaal ouderenbeleid

De Vlaamse Ouderenraad brengt op eigen initiatief een advies uit i.v.m. de uitvoeringsbesluiten die de inspraak van ouderen en het ouderenbeleid in de gemeente regelen. Dit advies werd op 19 september goedgekeurd.

Lees meer Download PDF
29 mei 2007

Standpunt 2007/1: Ontwerpdecreet hervorming Volwassenenonderwijs

Met dit decreet wil minister Vandenbroucke het levenslang leren in Vlaanderen kwalitatief verbeteren. Zowel structuur, financiering als aanbod van het Volwassenenonderwijs in Vlaanderen worden sterk hertekend. Een belangrijk pijnpunt hierbij is de verhoging van het inschrijvingsgeld.

Lees meer Download PDF
13 maart 2007

Advies 2007/1: Ontwerp van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2006-2009

Het advies op het ontwerp van het Vlaams Ouderenbeleidsplan werd door de Vlaamse Ouderenraad UNANIEM goedgekeurd op 7 maart 2007. De regering keurde het ontwerp van het Vlaams Ouderenbeleidsplan voor de periode 2006-2009 goed. Een aantal punten van het advies van de Vlaamse Ouderenraad werden aangenomen.

 
Lees meer Download PDF
24 Januari 2007

Ouderen zijn IN, dus gebruik voor hen geen termen die OUT zijn

De Vlaamse Ouderenraad heeft enkele aandachtspunten geformuleerd zodat het beeld dat de maatschappij van ouderen voorgeschoteld krijgt, geleidelijk aan kan worden bijgesteld.

Lees meer
21 september 2006

Advies 2006/1: Subsidiëring lokaal ouderenbeleid

De Raad van bestuur heeft op 13 september 2006 het advies aangaande de subsidiëring van het Lokale Ouderenbeleid goedgekeurd.

Lees meer Download PDF
05 april 2006

Standpunt 2006/1: Mensen zonder papieren

Een actueel thema, dat ook heel wat ouderen bezighoudt die met de problematiek worden geconfronteerd. Daarom wou de werkgroep multicultureel samenleven hieromtrent een standpunt formuleren. In eerste instantie om een standpunt klaar te hebben, indien de Vlaamse Ouderenraad over deze problematiek bevraagd wordt, anderzijds zagen ze het ook als een vuurproef om met de groep tot een gemeenschappelijke visie te komen.

Lees meer Download PDF
07 mei 2002

Beleidsparticipatie van ouderen in Vlaanderen (2002)

Een regeling via een decreet voor de ouderenadviesraden is reeds jaren een prioritair aandachtspunt.

Lees meer Download PDF