Standpunt 2007/1: Ontwerpdecreet hervorming Volwassenenonderwijs

Standpunt 2007/1: Ontwerpdecreet hervorming Volwassenenonderwijs

Standpunt 2007/1: Ontwerpdecreet hervorming Volwassenenonderwijs

Met dit decreet wil minister Vandenbroucke het levenslang leren in Vlaanderen kwalitatief verbeteren. Zowel structuur, financiering als aanbod van het Volwassenenonderwijs in Vlaanderen worden sterk hertekend. Een belangrijk pijnpunt hierbij is de verhoging van het inschrijvingsgeld.

Deze hervorming zal geleidelijk doorgevoerd worden vanaf 1 september 2007.

De werkgroep Onderwijs en Vorming heeft een aantal aanbevelingen geformuleerd bij dit ontwerpdecreet.