Standpunt 2008/1: Sociale Visie voor het Europa van de 21ste eeuw

Standpunt 2008/1: Sociale Visie voor het Europa van de 21ste eeuw

Standpunt 2008/1: Sociale Visie voor het Europa van de 21ste eeuw

De Commissie Internationaal Ouderenbeleid formuleerde een antwoord op de vraag van de Europese Commissie. De EU wil werken aan een nieuwe sociale visie voor het Europa van de 21ste eeuw. Daartoe schreef ze een publieke raadpleging uit om een goed zicht te hebben op de sociale realiteit.

Vanuit het memorandum dat binnen het OOK werd toegezonden bij de vorming van de federale regering en het advies dat werd uitgebracht op het ontwerp van het Vlaams Ouderenbeleidsplan werd door de Commissie Internationaal Ouderenbeleid het standpunt voorbereid.