Advies 2007/2: Uitvoeringsbesluiten inspraak lokaal ouderenbeleid

Advies 2007/2: Uitvoeringsbesluiten inspraak lokaal ouderenbeleid

Advies 2007/2: Uitvoeringsbesluiten inspraak lokaal ouderenbeleid

De Vlaamse Ouderenraad brengt op eigen initiatief een advies uit i.v.m. de uitvoeringsbesluiten die de inspraak van ouderen en het ouderenbeleid in de gemeente regelen. Dit advies werd op 19 september goedgekeurd.