21 september 2006

Advies 2006/1: Subsidiëring lokaal ouderenbeleid

De Raad van bestuur heeft op 13 september 2006 het advies aangaande de subsidiëring van het Lokale Ouderenbeleid goedgekeurd.

Lees meer Download PDF
05 april 2006

Standpunt 2006/1: Mensen zonder papieren

Een actueel thema, dat ook heel wat ouderen bezighoudt die met de problematiek worden geconfronteerd. Daarom wou de werkgroep multicultureel samenleven hieromtrent een standpunt formuleren. In eerste instantie om een standpunt klaar te hebben, indien de Vlaamse Ouderenraad over deze problematiek bevraagd wordt, anderzijds zagen ze het ook als een vuurproef om met de groep tot een gemeenschappelijke visie te komen.

Lees meer Download PDF
07 mei 2002

Beleidsparticipatie van ouderen in Vlaanderen (2002)

Een regeling via een decreet voor de ouderenadviesraden is reeds jaren een prioritair aandachtspunt.

Lees meer Download PDF