Van samenspraak naar samenwerking

Van samenspraak naar samenwerking

Van samenspraak naar samenwerking

Visienota Dienstencentra & ouderenverenigingen

Meer dan een jaar geleden begonnen de Vereniging van Vlaamse Dienstencentra, het OOK (nu Vlaamse Ouderenraad) en de ledenverenigingen met een lokale werking besprekingen over de relaties en de samenwerking op lokaal niveau. Dit was wel nodig om elkaar te steunen ten voordele van de ouderen in de eigen gemeente of stad.

Na elkaars verhalen, werking, verplichtingen e.d. uitgewisseld te hebben, zijn de participanten tot een tekst gekomen om alle lokale werkingen te stimuleren tot afstemming waar nodig en te komen tot uitwisseling die voordelig is voor de zestigplussers in de gemeente.
 
Het resultaat is onderstaande visienota, die door de Algemene Vergadering van 26 maart 2008 werd goedgekeurd.
 
Het is de bedoeling dat deze visienota wordt besproken en als uitvalsbasis gebruikt wordt om te slagen in het opzet van samenspraak op lokaal niveau.
Categorie