Advies 2007/3: Voorontwerp partipatiedecreet

Advies 2007/3: Voorontwerp partipatiedecreet

Advies 2007/3: Voorontwerp partipatiedecreet

Voorontwerp van decreet houdende de bevordering van de participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport (participatiedecreet).