Standpunt 2007/2: Solidariteitsbijdrage op de pensioenen

Standpunt 2007/2: Solidariteitsbijdrage op de pensioenen

Standpunt 2007/2: Solidariteitsbijdrage op de pensioenen

Naar aanleiding van de twee hoorzittingen in het federaal parlement over de mogelijke afschaffing van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen verstuurde de Vlaamse Ouderenraad een persbericht.

Dit werd mee ondertekend door de voorzitters van de vakbonden. De boodschap aan de leden van de commissie Sociale Zaken was duidelijk: zorg voor welvaartsvaste pensioenen die de koopkracht van de gepensioneerden garanderen.
 
Bovendien formuleerde de Vlaamse Ouderenraad hierover een standpunt dat werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering. De volledige tekst kan je onderaan raadplegen.
Categorie