Advies 2007/1: Ontwerp van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2006-2009

Advies 2007/1: Ontwerp van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2006-2009

Advies 2007/1: Ontwerp van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2006-2009

Het advies op het ontwerp van het Vlaams Ouderenbeleidsplan werd door de Vlaamse Ouderenraad UNANIEM goedgekeurd op 7 maart 2007.

De regering keurde het ontwerp van het Vlaams Ouderenbeleidsplan voor de periode 2006-2009 goed. Een aantal punten van het advies van de Vlaamse Ouderenraad werden aangenomen.

Op 2 mei werd het ontwerp bezorgd aan het Vlaams parlement. Na de goedkeuring wordt dit het eerste Vlaams Ouderenbeleidsplan.