Advies 2008/1: Ontwerp van thuiszorgdecreet

Advies 2008/1: Ontwerp van thuiszorgdecreet

Advies 2008/1: Ontwerp van thuiszorgdecreet

De Vlaamse Ouderenraad heeft haar advies op het ontwerp van thuiszorgdecreet aan minister Vanackere bezorgd.

Op de Algemene Vergadering van 26 maart werd het advies, dat voorbereid werd door de Commissie Zorg & Wonen, goedgekeurd.

Dit decreet zal de georganiseerde thuiszorg regelen met wat nieuwe elementen.
 
De Vlaamse Ouderenraad keek naar dit decreet door de bril van de ouderen. Kernelementen van het advies van de Vlaamse Ouderenraad zijn:
 • Ouderen vinden de zorg die ze nodig hebben graag kort bij huis.
 • Goede zorg = zorg op maat, duidelijke informatie, een goede toegankelijkheid, deskundige begeleiding, samenwerking op lokaal vlak
 • Respect voor de autonomie van de oudere persoon
 • Ook 65-plussers moeten beroep kunnen doen op hulpmiddelen aan dezelfde condities als de -65-jarigen. Dit wordt gezien als hulpmiddel om in het natuurlijk milieu te kunnen blijven wonen.
 • Er is bezorgdheid over de beschikbaarheid en de draagkracht van de mantelzorgers en vrijwilligers en personeel uit de sociale diensteneconomie. Zij kunnen de beroepskrachten niet vervangen, maar vullen hen sterk aan.
 • Schoonmaakhulp, karweihulp en oppashulp integreren in de Diensten voor Gezinszorg is een goeie zaak. Een oplossing is nodig voor de poetshulp, klusjesdiensten en oppasdiensten van het OCMW zodat ouderen er kunnen beroep op blijven doen.
 • Vorming, informatie en activerende activiteiten op lokaal vlak houden de zelfredzaamheid en de sociale integratie van de ouderen beter in stand. Hier speelt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de lokale sociaal-culturele verenigingen en de lokale dienstencentra in onderling overleg.
 • Regionale Dienstencentra dienen hun laagdrempeligheid te bewijzen en af te stemmen met de Lokale Dienstencentra.
 • Er wordt prioriteit gevraagd voor multidisciplinair overleg op lokaal niveau waar mogelijk.
 • Kortverblijf wordt ook als mogelijk gezien binnen de thuiszorgdiensten.
 • Nachtopvang in dagverzorgingscentra wordt als contradictorisch met het opzet gezien en niet in overeenstemming met de personeelsinzet.
 • Toezicht op kwaliteit en uitbating dienen wettelijk geregeld te worden zoals voor de andere zorgvoorzieningen.
Het volledige advies lees je in bijlage.
Categorie