Update: Wetgeving maakt meer zorgwoningen mogelijk

Update: Wetgeving maakt meer zorgwoningen mogelijk

zorgwoning

Eind 2020 werd al aangekondigd dat zorgwonen uitgebreid zou worden. En we komen alweer een stapje dichterbij. Door mobiele units en bestaande bijgebouwen ook te erkennen als zorgwoning, staat de wetgeving eind dit jaar meer mogelijkheden van zorgwonen toe. We loodsen je door de informatie.

Antwoord op dringende zorgvragen

Met deze uitbreiding wil de Vlaamse overheid een antwoord bieden op de acute vraag naar zorg, mede door de coronacrisis. De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat meer mensen met zorgnoden langer in de eigen thuisomgeving kunnen blijven wonen.

Maximum twee personen

De creatie van een zorgwoning is gericht op de huisvesting van maximum twee personen. Minstens een van hen moet ouder zijn dan 65 jaar of zorgbehoevend zijn. De zorgbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.

Drie jaar geldig

Je hoeft geen omgevingsvergunning in te dienen, maar doet gewoon een melding bij je gemeente. Ze is tijdelijk geldig voor drie jaar. Nadien kan deze nog eenmalig verlengd worden voor 3 jaar.

Geen impact op sociale uitkeringen

Bijkomend pluspunt is dat de zorgbehoevende persoon op één adres kan wonen met de mantelzorger, zonder dat dit een nadelige invloed heeft op sociale uitkeringen of sociale voordelen.

Voorwaarden voor de zorgunit

De eenvoudige meldingsplicht geldt enkel als er aan een reeks voorwaarden is voldaan:

  • De unit of het deel van het bijgebouw dat als zorgwoning wordt gebruikt mag maximaal 50m2 groot.
  • Wat betreft de kwaliteitsnormen moet de zorgwoning minimaal voldoen aan de normen zoals bepaald in de ‘Codex Wonen’. De energieprestatienormen zijn niet van toepassing.
  • De nutsvoorzieningen moeten aangesloten zijn op de bestaande nutsvoorzieningen van de hoofdwooneenheid.

Wordt er niet voldaan aan een of meerdere toepassingsvoorwaarden? Dan heb je niet gewoon meldingsplicht, maar moet je toch omgevingsvergunning indienen.

Informeer je vooraf goed, want voor elk van de vormen van zorgwonen zijn er nog specifieke voorwaarden van toepassing.

Reactie van de Vlaamse Ouderenraad

De Vlaamse Ouderenraad is tevreden met deze uitbreiding. Ook de duidelijke omschrijving van de doelgroep en een duidelijke invulling van het begrip 'tijdelijkheid' worden goed onthaald. We vragen ons wel af of deze zorgvorm voor iedereen financieel haalbaar zal zijn. En hoe zal deze toegepast kunnen worden stedelijk gebied, in dorpskernen en bij appartementsgebouwen?

Om de betaalbaarheid te bevorderen pleit de Vlaamse Ouderenraad er voor om deze vormen ook in aanmerking te laten komen voor de Vlaamse aanpassingspremie, een premie om je woning aan te passen aan de noden van oudere bewoners. Door de premie ook te kunnen gebruiken bij de plaatsing van een mobiele zorgwoning, kunnen kosten gedrukt worden.

Daarnaast vragen we om voldoende aandacht te schenken aan de toegankelijkheid en kwaliteit van de mobile unit of het bijgebouw. Bovendien moet er ingezet worden op voldoende duidelijkheid en begeleiding. Enkel zo zal deze woonvorm voldoende bekend en aantrekkelijk zijn.

Timing

Tegen eind dit jaar zou het mogelijk moeten zijn om op deze regelgeving beroep te doen. Tot dan blijft de huidige regelgeving nog van kracht en is enkel zorgwonen in een bestaande woning meldingsplichtig. 

Meer informatie

Meer info over zorgwonen lees je hier

Toegevoegd op 9 juli 2021