Inspiratiedatabank over publieke ruimte

Inspiratiedatabank over publieke ruimte

openbare ruimte

Het Praktijkboek Publieke Ruimte en de daaraan gekoppelde inspiratiedatabank is een bron van inspiratie voor openbare ruimte in Vlaanderen en Brussel. Het kan je op weg zetten om zelf aan de slag te gaan in jouw gemeente.

Herinrichting van de open ruimte

Kwaliteit realiseren in de openbare ruimte is meer dan het herinrichten van straten of pleinen met een zitbank en een boom. Kwaliteitsvolle publieke ruimten zijn volgens Infopunt Publieke Ruimte een hefboom voor maatschappelijke, ruimtelijke, economische en ecologische ontwikkeling.

Ontdek 40 inspirerende voorbeelden

In de databank brengt het Infopunt een 40-tal gerealiseerde (her)inrichtingsprojecten uitvoerig aan bod in woord en beeld. Je vindt er ook extra achtergrondinformatie en afbeeldingen.

Naar de Databank Publieke Ruimte.

Toegevoegd op 10 februari 2022