Gemeenschappelijk wonen erkend als woonvorm in Vlaanderen

Gemeenschappelijk wonen erkend als woonvorm in Vlaanderen

Gemeenschappelijk wonen

Een officiële erkenning van gemeenschappelijk wonen of samenhuizen in de Vlaamse Wooncode zorgt in eerste instantie voor duidelijkheid voor onder meer steden en gemeenten. Voor de toekomst is het een stap in de goede richting om deze woonvormen, waar steeds meer interesse en nood aan is, makkelijker te realiseren. Uit diverse hoeken, waaronder ook de Vlaamse Ouderenraad, wordt gepleit om barrières die woningdelen bemoeilijken weg te werken.

De definitie die is opgenomen in de Vlaamse wooncode is als volgt:

"Gemeenschappelijk wonen is een woonvorm in een gebouw of gebouwencomplex dat wonen als hoofdfunctie heeft en uit verschillende woongelegenheden bestaat, waarbij minimaal twee huishoudens op vrijwillige basis minimaal één leefruimte delen en daarnaast elk over minimaal één private leefruimte beschikken en waarbij de bewoners samen instaan voor het beheer."

“Woningdelen, cohousing of woongroepen voor 50-plussers, alleen zij al tonen de diversiteit qua grootte en gemeenschappelijkheid van deze woonvormen. Deze meer gezamenlijke manier van wonen is de basis van woonprojecten met een groot potentieel. Meer en meer neemt het besef toe dat dit een enorme meerwaarde heeft voor mens en milieu. We verwachten dan ook een verdere groei van dit type initiatieven. Met de erkenning van deze woonvorm wordt het ook makkelijker om het sociaal statuut van de alleenstaande woningdeler te verbeteren.” zegt Sofie Deberdt van Samenhuizen vzw.

Meer info: Beslissing Vlaams parlement

Toegevoegd op 19 april 2019