Duidelijkere energiefacturen en -contracten

Duidelijkere energiefacturen en -contracten

electriciteitscentrale

Om de elektriciteits- en gasfacturen eenvoudiger en duidelijker te maken, moet de informatie voortaan in vijf rubrieken en op twee bladzijden worden gebundeld. Daarnaast kunnen vanaf dit jaar geen slapende energiecontracten meer verlengd worden.

Geen kleine lettertjes meer

De nieuwe regels rond de eenvoudigere elektriciteits- en gasfacturen van gezinnen zorgen ervoor dat energieleveranciers voortaan de informatie op de facturen voor gas en elektriciteit (zowel de tussentijdse als de eindfactuur) moeten indelen in vijf rubrieken:

  • Essentiële contractinformatie
  • Wat, waar en hoe moet ik betalen, of krijg ik terug
  • Ik heb een vraag
  • Contract vergelijken en overstappen
  • Energieverbruik beheren

Dat zal de leverancier bovendien maar mogen doen op maximaal twee overzichtelijke bladzijden. Die beslissing moet zorgen voor meer duidelijkheid en moet de consument ook toelaten om gemakkelijker prijzen te vergelijken en eventueel te veranderen van tariefplan of leverancier.

Halt aan ‘Slapende energiecontracten’

Vanaf dit jaar mogen energieleveranciers geen zogenaamde ‘slapende energiecontracten’ meer verlengen. Dat zijn contracten die eigenlijk niet meer beschikbaar zijn op de markt, maar stilzwijgend verlengd worden, waardoor de consument vaak een hogere prijs betaalt. De Kamercommissie Energie keurde vorig jaar unaniem een wetsvoorstel goed dat een einde maakt aan die contracten.

In de nieuwe wet is een regeling voorzien waarbij elke leverancier de klant, twee maanden voor het aflopen van zijn contract, moet informeren over het actuele aanbod van contracten.

Als er sprake is van een 'slapend' contract, moet de leverancier dat niet alleen melden aan de klant. Hij moet ook een nieuw (actief) contractvoorstel doen aan die klant. Als de klant niet of niet tijdig reageert, moet de leverancier de klant overzetten naar het goedkoopste equivalent product op dat moment. Dat betekent dus dat de klant het goedkoopste contract krijgt dat het best aanleunt bij zijn gebruiksprofiel.

Toegevoegd op 14 Januari 2022