Boek ‘Verhaal om de hoek. Cultureel erfgoed als instrument voor zorgzame buurten’

Boek ‘Verhaal om de hoek. Cultureel erfgoed als instrument voor zorgzame buurten’

Coer boek

Faro, het steunpunt voor cultureel erfgoed lanceert de publicatie ‘Verhaal om de hoek’. Het biedt antwoord op de vraag hoe erfgoedorganisaties mee kunnen bijdragen aan een ‘zorgzame buurt’. Een buurt waar bewoners oog en oor hebben voor elkaar, een buurt ook waar plaats is voor diversiteit en verschillende meningen. Kortom, een plek waar het goed samen-leven is.

Dit nieuwe boek biedt een overzicht van de welzijnstrajecten die FARO heeft opgezet. De bedoeling? Erfgoedorganisaties helpen met laagdrempelige methodieken en instrumenten die hun outreachende werking met en in de buurt kunnen versterken.

Coördinator Bart De Nil: “We zijn ervan overtuigd dat de vermaatschappelijking van de zorg enkel kan slagen wanneer buurtbewoners actief betrokken worden. Menselijke relaties versterken en sociale cohesie bevorderen zijn twee mogelijke antwoorden op uitdagingen zoals eenzaamheid en sociale isolatie.”

Een hoofdstuk gaat in op de vraag hoe de effecten van de activiteiten op de sociale cohesie in de buurt gemeten en geëvalueerd kunnen worden. Een ander zoomt in op het fysieke ‘maken’ als methodiek. Ten slotte komen enkele stemmen uit de sociale, jeugd- en zorgsector aan het woord. 

Bestel de publicatie

Het boek kost 32 euro. Je kan het hier bestellen.

 

Toegevoegd op 14 februari 2020