6 op 10 woningen van ouderen hebben geen rookmelder

6 op 10 woningen van ouderen hebben geen rookmelder

rookmelder

Uit onderzoek van de Stichting Brandwonden blijkt dat ruim een kwart van de woningen in Vlaanderen één jaar na de wettelijke verplichting nog niet beschikt over een rookmelder. Vooral bij ouderen is de situatie zorgwekkend.

Er werden 5 000 woningen bezocht, verspreid over alle Vlaamse provincies. Vooral bij ouderen is de situatie zorgwekkend. Zes op de tien woningen zonder rookmelders worden bewoond door ouderen. Bij alleenstaande ouderen beschikt 38 % niét over rookmelders thuis.

"Dat is bijzonder verontrustend. Senioren wonen immers vaker in oudere woningen, die sowieso al een groter risico lopen op brand. Alleenstaande senioren zijn bovendien ook vaak nog eens minder alert op brandgevaar en minder mobiel bij een evacuatie. Net voor die groep zijn rookmelders onmisbaar."

Stefaan Lauwaert van de Stichting Brandwonden

De resultaten van het onderzoek tonen volgens de Stichting Brandwonden aan dat het tijd is om een versnelling hoger te schakelen en mensen te overtuigen om te investeren in rookmelders.

Huurders en verhuurders

Ook huurders blijken extra kwetsbaar: 76 % van alle defecte rookmelders bevindt zich in huurwoningen of -appartementen. Het gaat in 94% om rookmelders met een batterij die één jaar meegaat. Verhuurders zijn verantwoordelijk voor de plaatsing van de rookmelder, maar niet voor het onderhoud. Te veel verhuurders plaatsen goedkope rookmelders met een beperkte batterijduur en schuiven de verantwoordelijkheid door naar de huurder. De stichting pleit voor een wettelijke verplichting om huurwoningen uit te rusten met rookmelders met een batterij die 10 jaar meegaat.

Meer informatie

De folder "Rookmelders. Hoe beschermt u zich tegen brandgevaar?" licht toe in welke ruimten je al dan niet een rookmelder mag plaatsen en waaraan die rookmelder moet voldoen.

Toegevoegd op 15 Januari 2021