Waarom betalen we jaarlijks een zorgpremie?

Waarom betalen we jaarlijks een zorgpremie?

Vlaamse Sociale Bescherming

Wie ziek is, kan in België rekenen op de federale sociale zekerheid voor de terugbetaling van dokterskosten, medicatie en andere ziekte kosten. Maar als je veel zorg nodig hebt, heb je vaak nog een hoop andere kosten. In dat geval kun je een beroep doen op de Vlaamse sociale bescherming. Die geeft een zorgbudget aan mensen die gedurende een lange periode veel zorg nodig hebben en dus geconfronteerd worden met hogere kosten.

De zorgpremie

Zo'n 4,5 miljoen inwoners van Vlaanderen betalen elk jaar een zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming. Sinds 2018 bedraagt die 51 euro (of 26 euro voor mensen met een laag inkomen). Je betaalt die zorgpremie jaarlijks aan je zorgkas zodat je later beroep kan doen op het zorgbudget als je veel zorg nodig hebt.

Het zorgbudget

Een zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die veel zorg nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met ernstige gezondheidsproblemen of een handicap. Ze kunnen de mensen vergoeden die hen elke dag helpen of extra kosten opvangen die ze als zorgbehoevende hebben, zoals een verblijf in een woonzorgcentrum, een rolstoel, thuiszorg of andere hulp. Er bestaan verschillende categorieën bij het zorgbudget. Wie een zorgbudget krijgt, mag het vrij besteden.
 

 • Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
  Vroeger heette dit ‘de zorgverzekering’. Het is een budget van 130 euro per maand voor mensen die veel zorg nodig hebben. Dat zijn bijvoorbeeld ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven of mensen van alle leeftijden die thuis veel (eventueel professionele) ondersteuning nodig hebben.
  Meer info over het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.
   
 • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
  Vroeger heette dit de ‘tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden’. Het is een zorgbudget voor 65-plussers met een zorgnood. Hoeveel dit budget bedraagt, hangt af van het inkomen en van de zorgzwaarte van die oudere persoon. Het is maximaal 571 euro per maand.
  Meer info over het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.
   
 • Zorgbudget voor mensen met een handicap
  Dit wordt ook wel ‘het basisondersteuningsbudget’ genoemd. Het is een zorgbudget van 300 euro per maand voor zowel kinderen als volwassenen met een erkende handicap die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het wordt automatisch toegekend.
  Meer info over het zorgbudget voor mensen met een handicap.

Een combinatie van categorieën is mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden gecombineerd worden met een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

Waar kan je terecht met vragen?

Heb je nog vragen over je zorgpremie? Denk je dat je recht hebt op een zorgbudget?
Met vragen kan je terecht bij je zorgkas. Elk Vlaams ziekenfonds heeft een zorgkas en ook de Vlaamse overheid heeft er eentje, de Vlaamse Zorgkas.

Contactgegevens zorgkassen

Meer informatie

www.vlaamsesocialebescherming.be

Toegevoegd op 16 februari 2018